18. oktober – Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Trgovina z ljudmi je problem svetovnih razsežnosti, s katerim se soočamo tudi v Sloveniji, kjer je bilo od leta 2010 identificiranih 161 žrtev trgovine z ljudmi, od tega 47 samo v lanskem letu. 96% vseh žrtev v tem obdobju je žrtev spolnega izkoriščanja, več kot 90% vseh so ženske, med žrtvami so tudi 4 otroci.

Največ žrtev prihaja iz Romunije in Ukrajine – skupaj več kot 40%, sledijo žrtve iz Srbije, Dominikanske republike in Slovenije. Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je bilo v preteklih šestih letih obsojenih 31 storilcev.

glede-namena
Žrtve glede na namen izkoriščanja.

Kot kažejo podatki, je pri nas prepoznana zlasti trgovina z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, v zadnjih letih pa je, tako kot tudi v drugih evropskih državah, zaznati vedno več primerov prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Za odkrivanje tovrstnih primerov si prizadevajo tako inšpekcijski organi kot tudi policija, ki je samo v preteklem letu preiskovala skoraj 5000 kaznivih dejanj v zvezi s kršenjem pravic delavcev, vendar pa v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, da gre za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.

Prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje te oblike trgovine z ljudmi je namreč izjemno zahtevno, zato je zelo pomembno preventivno ravnanje oz. ozaveščanje delavcev in podjetij ter delodajalcev. Za ozaveščenost delavcev, ki so zaradi eksistenčne odvisnosti pogosto ujeti v mehanizme izkoriščanja in dolgovne odvisnosti, si že vrsto let prizadevata tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Slovenska filantropija. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi (MDS) pa se je letos usmerila na ozaveščanje podjetij in delodajalcev in pri tem sledila dobri praksi iz Danske. Rezultat je slovenska različica e-priročnika za preprečevanje prikritega prisilnega dela. Praktično preventivno orodje omogoča upravljanje tveganj in vključuje korake, s katerimi se je mogoče izogniti vpletenosti v trgovino z ljudmi. Interaktivni priročnik je namenjen zlasti tistim podjetjem, ki zaposlujejo veliko nekvalificiranih delavcev, ki delavce najemajo preko zaposlitvenih agencij in tistim, ki pogosto angažirajo podizvajalce.

Leave a Reply