Aplikacija Tripotnik za bolj zeleno potovanje

Ljudje se vse bolj zavedajo, kako pomembno je biti v dobrem odnosu z naravo, zato se tudi lotevajo zmanjšanja posledic onesnaževanja in v ta namen sprejemajo okolju prijazne ukrepe.

Pri cenovno ugodnih, hitrih, a obenem okolju prijaznih potovanjih vam lahko pomaga aplikacija Tripotnik, ki uporabniku predstavi okoljske posledice lastnih potovanj, s čimer zvišuje ekološko ozaveščenost.

Aplikacija Tripotnik omogoča bolj zeleno potovanje, pri čemer lahko uporabnik stalno preverja individualni delež za boljši jutri. (foto: zelenaslovenija.si)
Aplikacija Tripotnik omogoča bolj zeleno potovanje, pri čemer lahko uporabnik stalno preverja individualni prispevek k boljšemu jutri. (foto: zelenaslovenija.si)

Osnovna funkcija nove pridobitve je v tem, da omogoča primerjavo različnih prevoznih virov za prevoz do končne destinacije, ki se razvrstijo glede na porabljeno energijo, CO2 emisije in čas poti. Najbolj trajnostno optimalno prevozno sredstvo je uvrščeno najvišje, pri čemer je mogoče pregledati tudi prednosti električnih avtomobilov, koles in drugih zelenih prevoznih sredstev.

Z aplikacijo lahko torej preverite, koliko znaša individualno onesnaževanje na račun prevoznih sredstev in koliko lahko samo s spremembo potovalnih navad pripomorete k bolj zeleni Sloveniji. Koliko ste zares pripomogli k bolj zeleni prihodnosti lahko neposredno preverite z EnQ kvocientom – količnikom okoljske / energetske inteligentnosti, ki ga prikazuje aplikacija.

Aplikacija je prosto dostopna na spletni strani Tripotnik.

Uroš Kotnik

Leave a Reply