Brezplačno kosilo za več slovenskih otrok

S februarjem so do brezplačnega šolskega kosila so poleg tistih iz prvega dohodkovnega razreda upravičeni tudi otroci družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda oziroma tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne plače.

Po noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je pričel začne uporabljati včeraj, se pravice do brezplačnega šolskega kosila širijo.

Doslej so bili tisti iz drugega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 18 do 30 odstotkov povprečne mesečne plače, upravičeni do 70-odstotne subvencije, tisti iz tretjega, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 30 do 36 odstotkov povprečne mesečne plače, pa do 40-odstotne subvencije.

“Upravičenci bodo o novosti obveščeni hkrati z odločbo o otroškem dodatku. Na ta način bo čim več staršev zvedelo za to pravico,” sporočajo iz Ministrstva.

Po opozorilih nekaterih kar približno 15 odstotkov družin ni izkoristilo pravice, ki jim je pripadala že po prej veljavni ureditvi.

22

Uroš Kotnik
Foto: mojpogled.com

Leave a Reply