Če se odpovemo stvarem, ki se kopičijo, bomo zelo pomagali našemu planetu

Potrošniški sistem naše družbe spodbuja naše želje po dobrinah, ki jih velikokrat potrebujemo le kratek čas. Običajno ob tem ne pomislimo, da s kopičenjem stvari, ki jih ne potrebujemo, zelo obremenjujemo okolje, pa tudi nas same. Količine odpadkov so izjemno velike, po podatkih SURS je vsak Slovenec proizvedel skoraj 330 kilogramov odpadkov v letu 2012.

Pomagajmo preprečiti nastajanje odpadkov tako, da:

  • zmanjšamo število nakupljenih dobrin
  • izdelke za enkratno uporabo zamenjajmo z bolj trajnimi
  • kupujmo rabljene izdelke
  • podarimo ali prodajmo tiste, ki jih ne potrebujemo več
  • pokvarjene aparate popravimo
  • reciklirajmo, kar je le mogoče, kompostirajmo in ponovno uporabljajmo

Na ta način bomo zmanjšali količino odpadkov, prihranili surovine in energijo, ki je potrebna za proizvodnjo in transport. Preberite še druge nasvete za bolj trajnostni način življenja.

18mar_kupujmo manj

Ekoledar je nastal v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja.

Leave a Reply