Elektro Maribor dvema ljutomerskima organizacijama doniral po 1.500 evrov

Elektro Maribor nadaljuje cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju, ki ga oskrbuje družba. Sredstva so tokrat namenjena humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Ljutomera, kjer ima družba svojo Storitveno enoto Ljutomer.

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, in vodja Storitvene enote Ljutomer, Andrej Sraka, sta včeraj predala dve donaciji v vrednosti po 1.500 evrov. Prevzela sta ju Maša Senčar Germšek, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer in Andrej Zrim, predsednik Karitas župnije Ljutomer, župnik in dekan. Na dogodku sta predstavnika organizacij predstavila izzive s katerimi se srečujejo in čemu bodo namenili sredstva.

21479799440dsc_6232

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob predaji sredstev organizacijama povedal, da si v Elektru Maribor v sklopu družbene odgovornosti prioritetno prizadevajo za aktivno in v odličnost usmerjeno izpolnjevanje njihovega temeljnega poslanstva, kakovostne distribucije električne energije vsem njihovim odjemalcem in uvajanje naprednih storitev. »Že nekaj let zapored pa na našem celotnem oskrbnem območju aktivno delujemo tudi s podporo programom humanitarnih organizacij. Tako namenjamo sredstva aktivnostim usmerjenim v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Zavedamo se, da je solidarnost pomembna vrednota povezane skupnosti, zato tokrat podpiramo programe dveh ljutomerskih humanitarnih organizacij, ki pomembno prispevajo k reševanju težav ljudi, ki so znašli v stiski,« je dodal Sovič.

Maša Senčar Germšek, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer, je ob podelitvi sredstev zahvalila za denarno pomoč, s katero so tako lani kot letos pomagali družinam in posameznikom, ki so se  znašli v socialni stiski. »Tudi letos smo se obrnili na vas s prošnjo za pomoč pri realizaciji zastavljenih programov pomoči potrebnim. Donirana sredstva bomo namenili  za pomoč pri plačilu položnic in nabavo osnovnih življenjskih potrebščin socialno šibkim. Za vašo pomoč in  prispevek se vam iskreno zahvaljujemo v našem in v imenu vseh katerim skupaj pomagamo,«je pojasnila.

Ker je potreb po pomoči vedno več, so se na  Elektro Maribor obrnili s prošnjo po denarni pomoči tudi na Karitasu župnije Ljutomer. Župnik in dekan, Andrej Zrim, se je ob podelitvi sredstev zahvalil za podporo in predstavil načrt porabe sredstev. Doniran denar bodo namenili za izvedbo Miklavževanja, pripravo paketov za starejše, ki jih bodo obiskali pred Božičem, pomoč 9-članski družini in poravnavo  vsaj nekaj položnic za družine, ki se vedno pogosteje obračajo na njih.

Sonja Kolarič

Leave a Reply