Enotna kartica za javni promet

Slovenija bo s 1. septembrom 2016 uvaja enotno kartico za javni promet. Z njo bodo lahko uporabniki brez potrebe po kupovanju posamičnih vozovnic nemoteno uporabljali različne vrste javnega prevoza. Z enotno vozovnico tako Slovenija dobiva moderen, učinkovit in uporabnikom prijazen sistem uporabe javnega prometa. Prvi bodo prednosti enotne vozovnice lahko preizkusili dijaki in študenti.

IJPP

Enotna vozovnica v obliki čip kartice velja za različne oblike javnega prevoza in bo v enoten sistem vključila uporabo medkrajevnega in mestnega prometa. V projektu sodeluje 35 javnih prevoznikov v Sloveniji, ki izvajajo medkrajevni linijski avtobusni in železniški promet ter tudi mestni prevoz potnikov v Ljubljani in Mariboru. V praksi to pomeni, da si lahko potnik sam izbere, kateri način prevoza bo na izbrani relaciji uporabljal z eno kartico.

V središču novega sistema je potnik, saj lahko po novem z eno kartico na izbrani relaciji po želji uporablja različne načine javnega prevoza. Potnik lahko vozovnico kupi na prodajnem mestu poljubnega prevoznika, ob začetku uporabe pa jo validira na validacijski napravi na avtobusu ali pri sprevodniku na vlaku.

Integrirani javni potniški promet uporabnikom prinaša izboljšanje dostopnosti in učinkovitosti javnih prevoznih sredstev ter boljše in prijaznejše storitve. Javni promet tako postane privlačnejša alternativa avtomobilskemu prevozu, kar povečuje število uporabnikov in zmanjšuje onesnaženost okolja in promet v mestih. Med prednostmi novega sistema za uporabnike velja izpostaviti še možnost, da ima uporabnik na isti kartici več vozovnic hkrati.

Leave a Reply