Fructalov ekološki projekt: Plastenka za plastenko

Slovenski Fructal je danes začel ekološki projekt recikliranja embalaže PET, pri katerem gre za inovativno recikliranja plastične embalaže, ki ga v tujini izvaja že vrsto podjetij.

Glavna prednost projekta je, da bo odpadna embalaža PET namenjena ponovni uporabi kot sekundarna surovina pri proizvodnji novih plastenk.

Fructal bo na tem področju v Sloveniji opravil pionirsko delo, saj se recikliranja plastične embalaže, pri katerem ima nadzor nad celotnim krogom recikliranja plastenk, v katerem se izpraznjene plastenke zbirajo, predelajo v nove in ponovno napolnijo, doslej ni lotilo še nobeno podjetje.

Plastenke PET je mogoče reciklirati in iz njih izdelati regranulat PET, ki se kot surovina ponovno uporabi pri proizvodnji plastične embalaže ter tako znatno zmanjšati obremenitve za okolje.  Sistem naj bi v praksi deloval tako, da bo podjetje DROE Unirec iz odpadne embalaže zbiralo Fructalove PET steklenice, Gastro PET jih bo nato predelal in predal Fructalu, ki jih bo nato ponovno uporabil.

S projektom Plastenka za plastenko se bo velik delež, skoraj 400 ton plastike, ki jo podjetje porabi za polnjenje pijač, nadzorovano vrnilo v ponovno uporabo.

Uporaba regranulata v primerjavi z nerecikliranim PET-om prav tako zmanjša ogljični odtis za več kot 60 odstotkov, kar z drugimi besedami pomeni, da bo Fructal na ta način pomembno prispeval tudi k ohranjanju narave in varovanju okolja.

pla

Uroš Kotnik
Foto: finance.si

Leave a Reply