Geopark Karavanke nov član Unescove mreže

Geoparku Karavanke, ki združuje trinajst občin iz slovenske in avstrijske Koroške ter predstavlja veliko turistično, geološko in strokovno zanimanje, je z vpisom v Unescovo evropsko in globalno mrežo geoparkov uspelo postaviti trdne temelje za naprej.

Po izteku vzpostavitve Geoparka Karavanke, ki združuje trinajst slovenskih in avstrijskih koroških občin z lokalnimi partnerji, se mora le-ta zdaj financirati sam. To je neprimerno lažje s pomočjo globalne Unescove mreže za Dnevnik razlaga Suzana Fajmut Štrucl iz Podzemlja Pece, enega od nosilcev projekta Geopark Karavanke.

“To je najboljša popotnica za uspešno trženje. Ko je neko območje pri Unescu prepoznano kot zanimivo, to privabi tudi več obiskovalcev, seveda pa moramo zagotoviti trajnost, nadaljnji razvoj in povezovanje z drugimi ponudniki iz lokalnega okolja,” nadaljuje Fajmut Štruclova.

Z vpisom v Unescovo mrežo bo čezmejni Geopark Karavanke številnim obiskovalcem lahko ponujal nove razsežnosti. (foto: slovenia.info)
Z vpisom v Unescovo globalno mrežo bo čezmejni Geopark Karavanke številnim obiskovalcem lahko ponujal nove razsežnosti. (foto: slovenia.info)

Naravne, biotske in geološke razsežnosti Unescovega lepotca

Čezmejni Geopark Karavanke letno sprejme okoli 50.000 obiskovalcev, število pa nameravajo povečati še z uvedbo novih, privlačnih turističnih paketov. Kot pove že samo ime, je geološki park zanimiv tudi za geološke tabore in strokovne ekskurzije, pri čemer ga vsako leto obišče lepo število slovenskih in tujih geologov.

Ena izmed biserov parka je Dolina Topla, ki zaradi medsebojnega delovanja afriške in evropske litosferske plošče ponuja številne naravne danosti, kot so na primer veliki prelomi, ki segajo tudi več kot deset kilometrov v globino. Turistično privlačna sta tudi rudnik in muzej, ki sta s svojo zbirko mineralov primerna tako za izletnike kot strokovnjake. Posebnost je tudi dravit, zelo cenjen mineral, ki so ga prvič odkrili v koroškem kraju Dravograd.

Na tem območju so urejene tudi kolesarske, pohodniške in (po)učne poti  za večdnevne oglede pa so na voljo tudi obsežnejši turistični paketi. Fajmut Štruclova poudarja, da Geoparka Karavanke brez geoloških posebnosti svetovnega pomena v Unescovo mrežo sploh ne bi sprejeli in dodaja, da so potrebni še drugi pogoji, kot so “razvita kulturna dediščina, naravne znamenitosti ter njihovo trženje in promocija”.

Uroš Kotnik

Leave a Reply