Ideonella sakaiensis 201-F6 bo pomagala svet rešiti pred odpadno plastiko

Japonski znanstveniki so našli bakterijo, ki je sposobna razgraditi plastiko.

Foto: Alan Snowden, feelgrafix.com
Foto: Alan Snowden, feelgrafix.com

Slovenci letno proizvedemo kar 7 milijonov ton odpadkov, od katerih pa je, po podatkih Ministrstva za okolje in prostir, velika večina nerazkrojljivih. Takšni odpadki se kopičijo na odlagališčih, kjer predstavljajo grožnjo za okolje in živa bitja. Polni plastike so tudi oceani. Po svetovnih morjih naj bi do leta 2050 plavalo več odpadkov kot rib.

Ravno zaradi vseh naštetih razlogov potrebujemo učinkovito rešitev za ravnanje z odpadno plastiko. Reševanja težave so se lotili na inštitutu za tehnologijo v Kyotu in univerzi Keio v Tokiu. Odkrili so bakterijo, ki tovrstne odpadke lahko kar »pohrusta«.

Ideonella sakaiensis 201-F6, kot se imenuje v latinščini, lahko po podatkih spletnega portala IFL Science s pomočjo dveh encimov plastiko razgradi na okolju neškodljive kemikalije. Za razliko od običajnih postopkov razgrajevanja plastike, ki trajajo leta, je ta izjemno kratkotrajen, saj bakterija za tanek film PET plastike potrebuje le šest tednov pri temperaturi 30°C.

To in podobna odkritja predstavljajo pomemben vir znanja o učinkovitem varovanju okolja in pomenijo pomemben korak do očiščenega planeta.

Martina Drobne

Leave a Reply