Institut “Jožef Stefan” pridobil 2 mio Eur za večjo kakovost in varnost živil

V okviru pilotnega razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair je Institut “Jožef Stefan” pridobil projekt »ISO FOOD«, vreden 2 milijona evrov. Gre za petletni projekt, pri katerem bodo raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« združili odlično usposobljenost laboratorijev in ta znanja nadgradili z modernimi metodami obdelave podatkov.

Na ta način bodo lahko razvili metodologije za preverjanje izvora krme, živil in virov kontaminacije ter porekla prehranskih produktov. Obeta se torej velik doprinos na področju kmetijskih praks in industrijske predelave hrane, kar seveda vodi do izboljšane varnosti prehranskih produktov za potrošnike. Program bo omogočal izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi raziskovalnimi institucijami v Evropi.

Institut Jozef StefanERA Katedra: Kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik bo imela dolgoročno mednarodno vlogo, saj bo delovala tudi po izteku petletnega obdobja. V letu 2014 bo takšen center na novo zaposlil kar nekaj mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev, ki se bodo usposabljali na predvsem za industrijo pomembnih področjih.
Projekt koordinira prof. dr. Milena Horvat z Odseka za znanosti o okolju Instituta »Jožef Stefan« v sodelovanju z ostalimi odseki IJS.

Leave a Reply