Jordanija skozi oči otroka

Zavod Krog je v Jordaniji začel drugo fazo projekta »Jordanija skozi oči otroka«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve R. Slovenije. Trije novi mentorji s področja otrokovih pravic in razvoja so po uspešnem zaključku 10-dnevnega treninga trenerjev sedaj v praksi preizkusili na novo pridobljeno znanje, in sicer z organizacijo in izvedbo eno-dnevne delavnice za matere s področja otrokovih pravic in dolžnosti.

Na delavnici, ki je potekala v Amanu, so se poleg teoretične predstavitve otrokovih pravic in mehanizmov, ki le-te varujejo, osredotočili predvsem na spoštovanje pravic v praksi, načine ozaveščanja otroka v družini o njegovih pravicah in dolžnostih ter na ozaveščanje javnosti o otrokovih pravicah. Matere, ki so na delavnici sodelovale, so poudarile, da so tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj so, poleg pridobitve novega znanja, na delavnici lahko tudi izmenjale izkušnje in se začele bolj zavedati dimenzij otrokovih pravic in njihovih dolžnosti ter napak, ki jih delajo pri vzgoji otrok.

Zavod krog_Jordanija 1

Do konca tega leta bodo v Amanu, Irbidu in Akabi izvedli okoli 15 delavnic za tamkajšnje matere (in očete). Temu bodo sledili štirje meseci delavnic za otroke v omenjenih mestih.

Zavod Krog si prizadeva za trajnostni razvoj, reševanje globalnih izzivov, ozavestiti in spodbuditi ljudi k aktivnejšemu sodelovanju pri obravnavi Milenijskih razvojnih ciljev skozi svoje projekte. Razvojni projekti Zavoda Krog težijo k opolnomočenju posameznikov in skupin. Spodbujajo in podpirajo partnerje v razvojnem sodelovanju, da izboljšajo lastne kapacitete in strokovnost na področju človekovih pravic. V odnosih z njimi spodbujajo odprto komunikacijo, demokratična načela in transparentno delovanje. V svoje delo vključujejo tudi globalno učenje, ozaveščanje ter zagovorništvo na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic v Sloveniji, Evropi in drugod.

Katja Kumar

Leave a Reply