Konec vračanja denarne socialne pomoči

Leto 2017 nam prinaša novosti tudi na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Med drugim ukinja zaznamba na nepremičninah ter vračilo socialne pomoči in varstvenega dodatka, medtem ko bodo učenci deležni subvencij za kosila.

Nič več zaznamb na nepremičninah

Zaznamba na nepremičninah se s prvim februarjem letošnjega leta ukinja za vse primere vpisanih zaznamb (po uradni dolžnosti) ter za vse upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka s stanovanjem ali hišo, v kateri dejansko živijo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti do 120.000 evrov v skladu z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev .

Tudi denarne pomoči ne bomo več vračali              

Ukinja se tudi vračilo prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za vse upravičence po noveli zakona, ki imajo v lasti hišo ali stanovanje, v kateri živijo ter imajo prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti do 120.000 evrov.

»Vendar pa se vračilo sredstev za že dodeljeno oziroma prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek ohrani, saj novela sicer ne bil bila pravična do oseb, ki so izplačane denarne socialne pomoči in varstvene dodatke že vrnile,« še pojasnjujejo na Centru za socialno delo.

Foto: Saša Despot
Foto: Saša Despot

Omejitev dedovanja ostaja nespremenjena

Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju v primeru oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika ter izredne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik (pogrebnina in posmrtnina) medtem ostaja urejena po veljavni zakonodaji in je novela ne spreminja.

Ohranja pa se tudi za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po noveli, torej za upravičence do navedenih pravic, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje

Subvencija kosila za učence

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinašajo tudi subvencijo v višini cene kosila za učence, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Vloge z začetkom prihodnjega meseca

Novela zakona se bo sicer začela uporabljati s prvim februarjem. Pravica po noveli se prizna z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, torej se lahko vloge za subvencijo kosila vložijo od začetka februarja naprej.

Družinam, ki so po veljavnih odločbah o otroškem dodatku ali državni štipendiji upravičene do subvencije kosila v višini 40 ali 70 odstotkov cene kosila, bodo šole za mesec februar in nadaljnje mesece subvencijo kosila upoštevale v skladu z novelo zakona, zato jim nove vloge ni treba vlagati (razen v primeru drugih sprememb po trenutno veljavni zakonodaji).

Sonja Kolarič

Leave a Reply