Krkine nagrade za raziskovalne dosežke srednješolcev

V Krki so podelili nagrade mladim srednješolskim raziskovalcem. Na razpis za letošnje Krkine nagrade in priznanja za srednješolce je prispelo kar 24 nalog s 13 gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki jih je ob pomoči 41 mentorjev in somentorjev pripravilo 50 mladih raziskovalcev. Srednješolci so v svojih nalogah obravnavali teme z različnih področij in pri delu upoštevali tudi multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad, in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in raziskav ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 26 dijakom podelila Krkine nagrade za 13 raziskovalnih nalog.

Krkine nagrade

Da bi k raziskovalnemu delu še naprej spodbujali tudi tiste, ki letos niso prejeli Krkine nagrade, pa sta 24 srednješolcem podelila Krkina priznanja za 11 raziskovalnih nalog.

V Krki se zavedajo, da je spodbujanje mladih k raziskovalnemu delu pomembno že v srednješolskem obdobju, ko se odločajo za poklicno pot, zato dajejo zadnjih šest let temu še večji poudarek. Poleg srednješolcev z dolenjskih srednjih šol k sodelovanju povabijo tudi dijake vseh ostalih slovenskih srednjih šol. Odziv na razpis je bil letos spet zelo dober, kakovost prijavljenih nalog pa na visoki ravni. Posebej je pomembno, da je večina prijavljenih nalog temeljila na teoretičnem in eksperimentalnem delu.

Za množičnost in kakovost prijavljenih nalog so v veliki meri zaslužni mentorji in starši, ki so dijakom pomagali pri njihovih prvih raziskovalnih korakih. Mentorica Marija Meznarič iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pravi, da jim tudi letošnja 45. Krkina nagrada pomeni zelo veliko, saj potrjuje, da še vedno imajo dijake, ki so visoko motivirani za raziskovalno delo – tudi med počitnicami – ter, da so mentorji pri svojem delu na pravi poti. »Vsak kamenček, ki ga dodamo v znanstveni mozaik, je namreč zelo dobrodošel in k sreči, vedno bolj cenjen,« še dodaja Meznaričeva.

Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge
1. Jerca Kristan in Tjaša Kitanovski, Gimnazija Novo mesto mentorji: Matjaž Peterka, Eva Zaletel, Janja Pust,
2. Simon Iskra in Nikolaj Candellari, Gimnazija Novo mesto mentorji: Peter Rodič, Janja Pust, Ingrid Milošev
3. Nikola Rakić, II. gimnazija Maribor mentorici: Katja Holnthaner Zorec, Helena Rihtar
4. Žan Zemljič, II. gimnazija Maribor mentorja: Marko Jeran, Sanja Cvar
5. Sebastijan Pluščec, II. gimnazija Maribor mentorici: Zdenka Keuc, Helena Rihtar
6. Patricija Štainer in Andreja Kamenik, Biotehniška šola Maribor mentorja: Andrej Toplak in Jože Matavž
7. Iris Zajc in Ula Ana Leban, BIC Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana mentorici: Majda Golob, Irena Štrumbelj Drusany
8. Tomaž Žigon, BIC Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana mentorici: Ester Heath, Irena Štrumbelj Drusany
9. Ana Milovanović in Ana Halužan Vasle, I. gimnazija v Celju mentorici: Tina Lebar, Mojca Alif
10. Peter Matek, Romana Vranešič in Vito Šuklje, Srednja šola Črnomelj mentorja: Borut Štrukelj, Jernej Luzar
11. Maja Šubic, Julija Križaj in Teja Kosmač, Gimnazija Jurija Vege Idrija mentorji: Adrijana Leonardi, Toni Petan, Magdalena Kunc
12. Nadja Škafar, Mateja Žnidarič in Maja Špilak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer mentorji: Miha Vodnik, Jasna Šlenc, Marija Meznarič
13. Aljaž Mulej, Anja Šivic in Petra Kern, Biotehniški center Naklo mentorica: Marjetka Kastelic Švab

Sonja Kolarič

Leave a Reply