Lani v Leku več kot 90 novih delovnih mest

Lekova lokacija v Mengšu že 70 let nenehno raste in se razvija. Lani so tako ustvarili več kot 90 novih delovnih mest, tako da v Mengšu skupno dela že več kot 900 ljudi. Od teh jih kar 40 odstotkov prihaja iz regije, kar podjetje uvršča med pomembnejše tamkajšnje zaposlovalce.
Lokacija Leka, člana Novartisove divizije Sandoz, v Mengšu je razvojni in proizvodni center, ki je odgovoren za zahtevnejše učinkovine ter podobna biološka zdravila za prodajo po vsem svetu. Z razvojem raziskovalne in proizvodne dejavnosti v zadnjih letih se je izjemno okrepila in postala eden ključnih delov družbe Sandoz, pridobiva pa tudi vedno pomembnejšo vlogo v skupini Novartis.
V Mengšu sicer delujeta ključni enoti: razvoja in proizvodnje učinkovin ter razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil. Manjši del proizvodnje še vedno temelji na rastlinskih ekstraktih, proizvajajo pa tudi končne izdelke. Danes v Mengšu proizvajajo več kot 20 različnih farmacevtskih učinkovin za zdravila Sandoza in Novartisa, ki potujejo na več kot 160 svetovnih trgov, so ob današnjem dnevu odprtih vrat za okoliške prebivalce sporočili iz Leka.

670x420_Lek
Novartis se zaveda pomena obratov v Mengšu, zato je vanje vložil že več kot 180 milijonov evrov, od tega 120 milijonov evrov v proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in več kot 64 milijonov evrov v biofarmacevtiko. Biofarmacevtika je najsodobnejša in najhitreje rastoča veja farmacevtske industrije, ki prinaša nove možnosti zdravljenja številnih kompleksnih bolezni. V Biofarmacevtiki Mengeš dela več kot 350 strokovnjakov. Od teh jih ima 80 odstotkov visokošolsko izobrazbo ali več, kar 34 odstotkov je magistrov in doktorjev znanosti.
Z najnovejšo naložbo v vrednosti dobrih 10 milijonov evrov so lani pridobili nove laboratorije za analitiko proteinov, razvoj končnih biofarmacevtskih oblik in biofiziko proteinov, s čimer bodo še dodatno utrdili svojo vlogo kot pomembna razvojna in proizvodna lokacija za biofarmacevtiko znotraj Sandoza in Novartisa.
Družba v Mengšu širi tudi okoljska vlaganja, s katerimi še dodatno zmanjšuje vplive svojega delovanja na okolje. Tako je Lek v naložbe v varovanje okolja na vseh lokacijah vložil skupno 2,9 milijona evrov. Poslovanje Leka poleg tega zajema tudi dejavno vključevanje v lokalno skupnost, saj v Mengšu in celotni regiji že vrsto let podpira različna društva in organizacije v lokalni skupnosti.
Pri ravnanju z okoljem je temeljni pristop Sandoza preprečevanje vseh vrst onesnaževanj. Na najmanjšo možno mero zmanjšujejo okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja, ki bi lahko vplivala na okolje, zaposlene in lokalno prebivalstvo. Na lokaciji v Mengšu stalno vlagajo v napredne okoljske tehnologije in uresničevanje okoljske politike ter nadaljujejo z uresničevanjem ključnih okoljskih ciljev družbe.
Pri omejevanju vplivov na okolje dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti rabe vode in energetski učinkovitosti, povečevanju učinkovitosti ravnanja z odpadki in zmanjšanju emisij hlapnih organskih spojin v ozračje. Porabo vode na enoto izdelka so v letu 2014 izboljšali za 7 odstptkov v primerjavi z letom prej, skupne emisije lahkohlapnih spojin so upadle za 16 odstotkov. V primerjavi z letom 2010 so skupne emisije lahkohlapnih spojin zmanjšali kar za 67 odstotokov, učinkovitost rabe vode na tono proizvoda so povečali za 3 odstotke, energetsko učinkovitost pa za 12 odstotkov.
Sonja Kolarič

Leave a Reply