Letošnja Preglova nagrade za izjemne dosežke v roke Jurija Laha

Na Kemijskem inštitutu so podelili Preglovo nagrado za izjemne dosežke in naziv “zaslužni raziskovalec”.

Prvo priznanje je za dosežke pri raziskavah fizikalne kemije raztopin bioloških makromolekul prejel Jurij Lah z ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, drugo pa Venčeslav Kaučič in Boris Orel za bogat znanstveno-raziskovalni opus, ki je v veliki meri doprinosel k ugledu inštituta.

Glavni nagrajenec, Jurij Lah, se pri svojem raziskovalnem delu osredotoča na raziskave strukturnih sprememb proteinov in nukleinskih kislin, osnovnih gradnikov celic, ter njihovega prepoznavanja s strani drugih molekul. “Originalnost njegovih raziskav se skriva v uvedbi t.i. globalnega pristopa, s katerim teoretične oziroma modelne napovedi preverja z eksperimentalnimi termodinamskimi količinami,” so pojasnili na Kemijskem inštitutu.

Na drugi strani Kaučič na inštitutu deluje že 28 let, pri čemer je zadnjih 20 let vodil laboratorij za anorgansko kemijo in tehnologijo, Orel pa je v skupno 48 letih zadnjih 20 let prevzel laboratorij za spektroskopijo materialov.

Preglove nagrade na Kemijskem inštitutu se sicer podeljujejo od leta 2007. Vsako leto jih podelijo tri vrste – nagrado za izjemne dosežke, veliko Preglovo nagrado za raziskovalno delo in Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo.

materials

Uroš Kotnik
Foto: exponent.com

Leave a Reply