Literarni natečaj Izola, moj (drugi) dom

Mestna knjižnica Izola in “Jara kača” študijski krožek za domoznanstvo, književnost in pripovedništvo vabijo k sodelovanju pri literarnem natečaju Izola, moj (drugi) dom.

Z natečajem želijo spodbuditi udeležence, da obudijo in zapišejo svoje spomine na življenje v Izoli. Pišete lahko o otroštvu, šolskih dnevih, izletih in verouku, poslušanju pravljic, petju, družinskih običajih, delu in preživljanju prostega časa, mašah, romanjih in procesijah, morju, ribištvu, domačih živalih, počitnicah, potovanjih … skratka o vsem, kar danes sestavlja (ali je v preteklosti sestavljalo) vaše življenje ali življenje vaših bližnjih.

Starostne omejitve ni, saj so k sodelovanju vabljeni prav vsi stalni, začasni ali nekdanji prebivalci Izole.
Spomini so lahko zapisani v vseh proznih oblikah, od črtice, pravljice in eseja do pisma, življenjske zgodbe in avtobiografije, lahko pa napišete tudi pesem, narišete strip ali pobrskate med starimi fotografijami in jih opremite z zgodbo. Glede dolžine ni nobene omejitve. Pišete lahko v kateremkoli jeziku, ki jih govorimo v Izoli, prosili pa bi tudi za prevod v slovenščino.

Veseli bomo vsakega zapisa, saj se nam zdi vredno ohraniti osebna pričevanja in spoznanja naših meščanov, ki bodo prihodnjim rodovom lahko pomemben etnološki in zgodovinski vir.

Prosimo, da vaše prispevke pošljete na naslov Mestna knjižnica Izola – ŠK Jara kača, s pripisom »ZA NATEČAJ«, do vključno 31. marca 2015. Prispevke lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov knjiznica.izola@guest.arnes.si – v vrstico zadeva napišite ZA NATEČAJ.

V tednu knjige, aprila 2015, bomo v knjižnici pripravili zaključno prireditev za vse udeležence natečaja z branjem izbranih prispevkov in medsebojno podelitvijo spominov.

Prispevki bodo v dogovoru z vami in le z vašim dovoljenjem objavljeni tudi v knjižni obliki.

Leave a Reply