Ločeno zbirajmo biološke odpadke

Društvo Ekologi brez meja je neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju ravnanja z odpadki. Učijo nas, da je ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ključnega pomena, saj:

• na odlagališčih povzročajo nastajanje toplogrednega plina metana,
• na odlagališčih nastajajo organske kisline, ki onesnažujejo podtalnico,
• povzročajo smrad iz odlagališč,
• predstavljajo velik delež v sestavi komunalnih odpadkov (v Sloveniji brez papirja kar četrtino),
• če jih mešamo z ostalimi odpadki, jih onesnažimo in močno otežimo njihovo nadaljnjo obdelavo.

Spoznajte gibanje Zero Waste link, katerega cilj je opuščanje vseh vrst odpadkov kot načina doseganja bolj tranjostnega bivanja, gospodarske stabilnosti in socialne povezanosti.

jan11_locevanje odpadkov

Ekoledar je nastal v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja.

Leave a Reply