Mladenič iz Malavija z neverjetno iznajdljivostjo očaral svet

29-letni William Kamkwamba je danes inovator, inženir in avtor knjig, ki so obvezna literatura na številnih ameriških univerzah. Prihaja iz Malavija, ene najrevnejših držav na afriški celini. Revščina v veliki družini in državi nasploh sta ga prisilili in motivirali, da je iz svoje nezavidljive preteklosti ustvaril zgodbo, ki človeka ne more pustiti ravnodušnega. Še kot najstnik je zaslovel, ko je popolnoma samostojno konstruiral vetrno elektrarno, z elektriko katere je nato močno olajšal življenje svoji družini. Veliko je storil za izboljševanje kvalitete pitne vode v domači vasi. In to sta zgolj dve stvari, ki ju je storil za revno malavijsko prebivalstvo. Na mednarodni konferenci TED (dogodek na katerega so povabljeni izključno ljudje, ki s svojimi idejami spreminjajo svet) v Tanzaniji je požel stoječe ovacije in prejel vabilo na študij v Združene države Amerike.

Malavi mladenic
Z iznajdljivostjo in karizmo je navdušil stroko in širšo javnost. (foto: Erik Hersman)

Republika Malavi leži na jugovzhodu afriške celine in šteje okrog 14 milijonov prebivalcev. Več kot 90 odstotkov prebivalstva živi na podeželju, kjer se ukvarjajo pretežno s poljedelstvom in živinorejo. Prebivalstvo živi v nemogočih razmerah, pogosto brez pitne vode in elektrike. Med prebivalstvom je zelo razširjen AIDS, kakor tudi številne ostale nalezljive bolezni. Umrljivost dojenčkov je zelo visoka, pričakovana življenjska doba je le malo nad 40 let. Imajo pa veliko Malavijsko jezero, zaradi katerega značilna afriška suša ni izrazita. In mešanico zmerno-vročega podnebja s stalnimi vetrovi. In ravno te je začel izkoriščati William Kamkwamba.

malavi 2
Preproste vetrnice so se izkazale za zelo pomembne pri pridobivanju električne energije. (foto: Erik Hersman)

Začel z vetrnico in nadaljeval …
Kamkwamba, ki je odraščal v kmetijski vasici Masitala, je pri štirinajstih v nekem učbeniku zagledal vetrnico. Odločil se je, da bo iz PVC cevi in trakov, odsluženih delov koles in dreves naredil vetrnico, ki bo poganjala kolesni dinamo in proizvajala električno energijo. In prva prižgana žarnica ga je motivirala, da je nato ustvaril še tri, ki so zadostovale za potrebe električne energije njegove družine. Za naslednje poletje je naredil načrt za izgradnjo vrtilnega stroja, ki bo izkopal 40-metrov globoko vrtino iz katere bodo s pomočjo črpalke, katere načrt je prav tako naredil, črpali vodo. Pomagal ni le svoji družini, ampak celotni vasi, zato je kaj kmalu lokalno zaslovel. Dober glas se je daleč razširil in mladeniča so povabili na mednarodno konferenco v Tanzanijo, kjer je predstavil svojo ideje. Strokovnjaki, ki so ga poslušali so v njem videli izjemen potencial, zato so mu omogočili brezplačno šolanje v ZDA. Leta 2014 je diplomiral v New Hampshiru, takrat je prejel tudi priznanje za častnega študenta te univerze. Po končanem študiju je začel s projektom za proizvajanje bioplina iz kravjih iztrebkov, kar se je izkazalo za zelo dober alternativni vir energije, glede na to, da se večina prebivalstva ukvarja z živinorejo in imajo tako zagotovljeno “gorivo”. Posledično se je med prebivalstvom zelo zmanjšala uporaba lesa za kurjavo in krčenje gozdov. Velike napore je vložil tudi v osveščanje ljudi o pomenu čiste pitne vode in o tem, da naj pričnejo v čim večjem številu uporabljati vodne črpalke, ki jih je izumil, saj se je izkazalo, da se je močno zmanjšalo število obolenj, ki so bila posledica onesnažene pitne vode.

Solarne celice na strehe šol
Pod njegovo pobudo so izgradili novo lokalno osnovno šolo na streho katere so namestili solarne celice. Te jim omogočajo boljši izkoristek električne energije. Uvajati je pričel pobudo en računalnik na enega učenca. V srednjih šolah v okrožju iz katerega prihaja je pomagal vzpostaviti nekakšno interno omrežje, kot zelo preprosta oblika digitalne knjižnice, ki dijakom omogoča lažji dostop do potrebne literature in gradiv. Za čas, ki ga mladi ne preživijo v šolah so ustanovili lokalni nogometni kljub za dekleta in fante. Nogometne tekme med vaškimi ekipami so postale med mladimi zelo priljubljene, za dekleta pa so se izkazale tudi kot dober vir prihodka. Namreč, na tekme so pričele nositi prehranske izdelke, ki so jih začele prodajati gledalcem.

Kakšne načrte ima v prihodnje?

V knjigi The Boy Who Harnessed the Wind (Fant, ki je izkoristil veter) je zapisal, da je študij v ZDA zanj bila odlična izkušnja. Takrat se je moral naučiti, kako uravnotežiti svoje lastne kulturne vrednote v prepletu z ostalimi kulturami, ki jih je spoznal in so bila popolno nasprotje malavijske. Spraševal se je, kaj lahko tam vzame, da bi bilo uspešno tudi ob vključevanju v njegovo kulturo. Ob koncu študija se mu je porodila zamisel, da bi tudi v Malaviju bilo čimprej dobro vzpostaviti univerzitetno središče, kamor bi prihajali študentje iz vsega sveta. Trenutno je to njegov največji cilj. Sicer pa se danes ukvarja s poučevanjem vaščanov, da si ti sami lahko izdelujejo vetrne elektrarne in skrbijo za črpanje neoporečne pitne vode. Danes je tudi predavatelj na akademiji v Johannesburgu v Južnoafriški republiki, kjer kot pravi “spreminja način, kako ljudje mislijo”.

Kristian Eric Šipek

Leave a Reply