Mladi junaki našega časa

Slovenska filantropija je v tem šolskem letu prvič razpisala natečaj Junaki našega časa, s katerim želi spodbujati prostovoljstvo v šolah in podelila nazive Junak našega časa. Med posamezniki je naziv prejela Linda Buzhala iz OŠ Maksa Durjave Maribor, skupinski naziv pa so si prislužili še dobrodelni krožek Za lepši svet iz OŠ Šmartno pri Litiji, učenci prostovoljci iz OŠ Preska in OŠ Janka Modra, osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana in OŠ Vransko, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto.

Prostovoljske izkušnje so zelo pomembne pri oblikovanju osebnosti  otrok in mladih, pri krepitvu solidarnosti in pri spodbujanju samoinicativnosti. O učinkih prostovoljstva na uporabnike in na prostovoljce same je raziskovala Junakinja našega časa Linda Buzhala iz OŠ Maksa Durjave iz Maribora. Z anketiranjem, intervjuji in branjem literature je s podporo mentorice Blanke Kovačec ugotovila, da se učenci večinoma odločajo za prostovoljsko delo zato, ker želijo pomagati drugim, hkrati pa imajo ob opravljanju prostovoljskega dela veliko zadovoljstva in veselja.

Mladi junaki našega časa Linda
Junakinja našega časa Linda Buzhala iz OŠ Maksa Durjave iz Maribora

V kategoriji 2. in 3. triada prejme naziv Junaki našega časa Dobrodelni krožek Za lepši svet na OŠ Šmartno pri Litiji.  Ta združuje 22 prostovoljcev, ki skozi vse šolsko leto ustvarjalno in aktivno prispevajo za lepši svet na šoli in izven nje. Do oddaje prijave za naziv Junaki našega časa so v tem šolskem leto opravili 978 prostovoljskih ur.. Člani krožka si sami razdelijo delo: eni pomagajo starejšim na domu, drugi mlajšim učencem v podaljšanem bivanju, tretji urejajo šolski časopis, vse leto pa izvajajo še druge prostovoljske aktivnosti, v katerih so zelo ustvarjalni. Vodi jih mentorica Vlasta Tacer, ki skrbi tudi za promocijo mladih prostovoljcev na spletu.

V kategoriji 3. triada prejmeta naziv dve šoli: OŠ Preska, kjer so s prostovoljstvom  povezali šolo in krajane pri obnovi športnega igrišča. V njihovem projektu poleg 14 prostovoljcev zadnje triade in njihove mentorice Romane Frankovič sodelujejo tudi bivši učenci šole in številne organizacije. Mladi prostovoljci iz šole so doslej opravili 581 ur dela, ki pa ni obsegalo samo dela na obnovi igrišča, temveč tudi druge podporne aktivnosti. Odlično so poskrbeli za obveščanje javnosti in promocijo, zato se jim občasno pridruži še marsikdo od vrstnikov in drugih krajanov.
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani: Na njihovi šoli 20 prostovoljcev od 7. do 9. razreda pod vodstvom menotric Tanje Šraj in Mojce Bohinc spodbuja učence razredne stopnje, ki imajo težave pri branju in bralnem razumevanju, in jim v podaljšanem bivanju pomaga pri domačih nalogah in učenju. Branje v prijetni družbi sčasoma postane tudi za tiste, ki jim predstavlja trd oreh, tekoča in zanimiva dejavnost, domače naloge pa povsem obvladljiva dolžnost.

Mladi junaki nasega casa

V kategoriji celotna osnovna šola naziv prejmeta prav tako dve šoli:
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
: Prostovoljstvo razvijajo na petih področjih, ki jih imenujejo kar Čufarjeva dlan: projekt Moj prijatelj&Sam doma, vrstniška mediacija, humanitarne akcije z naslovom Daj naprej, Eko frajerji in tutorstvo. Na natečaj so prijavili projekt Moj prijatelj&Sam doma, ki je na šolo prinesel nov pogled na življenje v šoli – povezovanje med vrstniki znotraj razreda in povezovanje starejših učencev z mlajšimi. Projekt je odziv na potrebo po smiselnem druženju v popoldanskem času, ko je veliko učencev samih doma ali pa se potikajo naokrog. Starejši učenci, ki do 16. ure niso vedeli, kam, so začeli koristno preganjati dolgčas z aktivnostmi v podaljšanem bivanju. Mlajši so s tem dobili pomoč pri nalogah, starejše družabnike oziroma prijatelje in zaupnike, prostovoljci pa priložnost, da so zgled mlajšim. Prostovoljstvo poteka takrat, ko je čas za samostojno učenje, in v času jutranjega varstva, ko mlajši učenci poslušajo pravljice. 25 prostovoljcev od 3. do 8. razreda je v tem šolskem letu pod mentorstvom Ksenije Turšič in Lee Lenček opravilo že 900 ur prostovoljskega dela.

OŠ Vransko – Tabor: S prostovoljstvom se upravičeno ponašajo že vrsto let. Za 35 mladih prostovoljcev letos skrbijo tri mentorice: Sanja Marn, Mirjana Kelavić in Katja Završnik. V letošnjem šolskem letu so pod okriljem Dneva za spremembe izvedli projekt Izmenjevalnica, ki pomeni povabilo in možnost z izmenjavo igrač, knjig, družabnih iger in drugih stvari, ki lahko zamenjajo lastnika. Izmenjevalnica je nastala v obliki polepšane omare v sodelovanju s stanovalci bližnjega doma upokojencev. Učenci po dogovorjenem urniku prinašajo in odnašajo stvari iz te omare, za gladko izmenjavo pa skrbijo prostovoljci. Samo v tej akciji so prostovoljci opravili blizu 400 ur dela.

V kategoriji Srednja šola prejme naziv Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto. Že pred 10 leti je vzpostavila prostovoljstvo dijakov v novomeški bolnišnici, ki ga uspešno razvija vse do danes. Pod mentorstvom Mojce Simončič deluje v tem šolskem letu 10 dijakinj, ki obiskujejo otroški oddelek, pod mentorstvom Glorie Šepec pa 53 dijakov, ki obiskujejo kirurški, internistični, nevrološki, pljučni in infekcijski oddelek. Poleg rednega obiskovanja bolnikov prostovoljci pripravljajo tudi priložnostne razstave, polepšajo bolnišnično okolje ob praznikih, sodelujejo na nacionalnih prostovoljskih dogodkih, pripravljajo materiale za humanitarne akcije, skrbijo za informiranje o svojem delu in promocijo prostovoljstva. Letošnji Dan za spremembe so izkoristili za zbiranje prispevkov in bili pri tem tako uspešni, da so lahko kupili 54 parov crocsov za paciente. Letos so doslej opravili 878 obiskov v bolnišnici in s tem polepšali in popestrili dan mnogim bolnikom ter njihovim svojcem.

Leave a Reply