Mladi mislijo zeleno

Rezultati ankete o odgovornem ravnanju z okoljem, ki so jo v šolskem letu 2012/13 že tretjič zapored izpolnjevali dijaki sodelujočih srednjih šol v kampanji Pozor(!)ni za okolje, so med drugim pokazali, da na odnos dijakov do okolja v največji meri vplivajo mediji in družina. Spodbudno je dejstvo, da več kot 50 % dijakov svojo okoljsko zavest ocenjuje kot visoko ter da več kot polovica dijakov zaradi vpliva kampanje Pozor(!)ni za okolje sedaj bolj odgovorno ravna z okoljem.

Kampanja Pozor(!)ni za okolje v šolskem letu 2013/14 združuje že 44 partnerskih organizacij, ki želijo mlade na zanimiv in inovativen način spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju z okoljem preko tem, kot so ločevanje odpadkov, recikliranje, ponovna uporaba, varčevanje z naravnimi viri ipd.

Rezultati ankete, v kateri je sodelovalo 718 dijakov iz 23ih šol je pokazala, da jih velika večina meni, da je stopnja njihove lastne okoljske zavesti vsaj srednja, če ne zelo dobra. Največji vpliv na to ima družina, sledijo mediji, nekaj vpliva na njihovo okoljsko zavest pa imajo tudi učitelji in sošolci.

Pozorni za okolje
Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje so se odločili zmanjšati število uporabljenih plastičnih kozarčkov iz 200 na dan kar na 0!

Da kampanja Pozor(!)ni za okolje pozitivno vpliva na odnos dijakov do okolja, kaže primerjava s preteklim šolskim letom. Več kot polovica dijakov je opazila izboljšanje pri ravnanju z odpadki na šoli. »To je dober podatek, saj kaže na to, da so učinki kampanje spodbudni. Poleg tega je kar 31,4 % dijakov povedalo, da odkar sodelujejo v kampanji, odpadke tudi bolj vestno ločujejo. 29,51 % pa se je zaradi kampanje začelo truditi, da povzročijo čim manj odpadkov. Glede na to, da je prav slednje prvi in najpomembnejši korak pri obravnavi problematike zmanjševanja količine odpadkov, verjamemo, da kampanja deluje v pravi smeri osveščanja in informiranja dijakov,« je povedala vodja projekta Pozor(!)ni za okolje Anja Komatar iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, ki je pobudnica kampanje.

Ločeno zbiranje odpadkov je nujno in koristno po mnenju dijakov predvsem zato, ker omogoča ponovno uporabo odpadkov. Kar 84 % dijakov se zaveda pomena vsakega posameznika, ki ga ima pri odgovornem ravnanju z okoljem.

Pri snovanju ankete so poleg družbe Goodyear Dunlop Sava Tires sodelovali predstavniki Šolskega centra Kranj, Društva Ekologi brez meja ter Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru.

Leave a Reply