Mladi v osmih slovenskih mestih o Evropi

Ob dnevu Evrope so otroci iz slovenskih vrtcev in osnovnih šol že štirinajsto leto zapored predstavljali države Evropske unije.

Slovenske šole so v sodelovanju z Evropsko hišo Maribor in Šolo za ravnatelje v okviru projekta Evropska vas v osmih slovenskih mestih – Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Radovljici – predstavljale države stare celine.

V projektu, katerega cilj je spodbujanje medkulturnega razumevanja, strpnosti, solidarnosti pa tudi spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji, je tako letos sodelovalo več kot 250 vzgojno-izobraževalnih zavodov, vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter zavodov otrok s posebnimi potrebami.

V Celju se je na Krekovem trgu denimo predstavilo 23 osnovnih šol, sedem srednjih šol, Vrtec Zarja Celje, Glasbena šola Celje, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje ter Mladinski center Celje.

Pri tem je potrebno poudariti, da predstavitev posamezne države ne pomeni zgolj “enodnevno opravilo”, saj se učenci za svoj nastop skozi različne šolske predmete, tudi na razredni stopnji, pri podaljšanem bivanju in interesnih dejavnostih, pripravljajo praktično celo leto.

euUroš Kotnik
Foto: pobjeda.me

Leave a Reply