Murskosoboška knjižnica odslej prijaznejša invalidom

Tretji december obeležujemo mednarodni dan invalidov. V ta namen so včeraj v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota na prireditvi, ki sta jo priredili Mestna občina Murska Sobota in Svet za invalide, slavnostno prerezali trak na novih vratih na avtomatsko odpiranje. Tako bo odslej dostop do knjižnice invalidom prijaznejši in lažji. 

Od leta 2012 ima Mestna občina Murska Sobota listino Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jo je razglasila za občino po meri invalidov. Soboška občina želi biti invalidom prijazna občina in da se vsi v občini prijetno počutijo, v ta namen so že in še bodo izvajali nekatere arhitekturne ukrepe. Kot je povedal podžupan Boštjan Berlak, imajo že  v načrtih izboljšave dostopnosti za invalide v prostorih občine, Upravne enote, Muzeja in drugih institucij,.

dsc_0017_0

Sama vgraditev vrat na avtomatsko odpiranje je stala dobrih osem tisoč evrov. Dodatno investicijo v višini približno dva tisoč evrov pa je predstavljala prilagoditev stranišča, ki je sedaj prilagojeno invalidom.

Za boljše razumevanje problematike

Za mednarodni dan invalidov je leta 1992 z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, z namenom, da bi v najširši družbi spodbudila vedno boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v življenje.

Branko Gornjec, predsednik občinskega sveta za invalide, pravi, da invalidske organizacije in društva ter druge nevladne organizacije izvajajo v okviru svoje dejavnosti tudi programe in storitve, ki krepijo in omogočajo aktivno vključevanje invalidnih oseb v vsakdanje življenje in da je pomembno ozaveščanje in informiranje širše in strokovne javnosti ter zagotoviti dojemanje invalidov kot enakovrednih in enakopravnih članov družbe.

Sonja Kolarič

Leave a Reply