Nič več papirnatih receptov za zdravila

Vpeljava tehnologija se širi na vsa področja človeškega delovanja. S koncem leta bodo dokončno odpravljeni papirnati recepti za zdravila, ki jih bodo zamenjali z elektronskim sistemom eRecept.

Osebni zdravniki bodo prenehali z izdajanjem papirnatih receptov, ti bodo v lekarne prispeli po elektronski poti. V prvi fazi uvedbe eRecepta, trenutno poteka vzpostavitev informacijskega sistema na celotni primarni zdravstveni ravni in v vseh lekarnah po državi. Sistem bo nameščen do konca letošnjega leta. Do poletja prihodnjega leta, pa bodo sistem eRecept vpeljali tudi na sekundardno raven.

recept
Do konca leta bo vzpostavljen sistem elektronskega predpisovanja receptov za zdravila. (Foto: times.si)

V zdravstvenih domovih in lekarnah v Kranju, Bledu, Sevnici in Ormožu so testno verzijo eRecepta preizkušali od aprila letos.

Sistem bo celoten postopek predpisovanja receptov dvignil na višji nivo, saj zagotavlja boljšo učinkovitost in preglednost pri predpisovanju in vpogledu v predhodno izdana zdravila. Povečala se bo varnost bolnikov, še posebej določenih skupin (otroci, nosečnice), za katere sistem uvaja dodatne kontrole in opozorila. eRecept omogoča hitrejši in bolj strukturiran vnos podatkov, kar omogoča nekatere nadaljne avtomizacije pri predpisovanju števila škatel zdravil.

eRecept bo zaživel kot prvi projekt v okviru eZdravja, za katerega so v prihodnosti načrtovane izvedbe teleradiologije, eNaročanja, eLaboratorija, ePolicije-urgence, eLaba, eOsrbe, eTransfuzije, TeleStroke, TelePsihiatrije in telemedicinske oskrbe na domu.

Matjaž Kljajić

Leave a Reply