Nov mobilni paket za uporabnike z okvaro sluha

V Telekomu Slovenije zagotavljajo posebno ponudbo za uporabnike z okvaro sluha že od leta 1999. Z razvojem tehnologije se spreminja tudi tovrstna ponudba, omogočanje video komunikacije v znakovnem jeziku pa prispeva tako k premagovanju komunikacijskih ovir kot bolj neodvisnemu življenju gluhih in naglušnih oseb.

V okviru družbeno odgovornega ravnanja se skrbno posvečajo tudi posameznikom s posebnimi potrebami. Tako so za gluhe in naglušne s 1. septembrom pripravili novi mobilni paket Gluhi A. Novi paket je rezultat dolgoletnega dobrega sodelovanja Telekoma Slovenije z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Obstoječi naročniki paketov Gluhi ali Gluhi Plus lahko spremembo v novi paket Gluhi A opravijo brezplačno, novi naročniki paketa Gluhi A pa so oproščeni tudi plačila priključne takse.

Gluhim in naglušnim uporabnikom pri Telekomu Slovenije še naprej ostajata na voljo tudi paketa Gluhi in Gluhi Plus z nizko ceno sporočil SMS, brezplačnimi video klici v mobilno omrežje Telekoma Slovenije in ugodnejšim mobilnim internetom. Navedene pakete lahko sklenejo uporabniki, ki se ob sklenitvi naročniškega razmerja izkažejo z izkaznico, izdano s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

 

Leave a Reply