Nove denarne pomoči za socialno ogrožene študente

Tudi v novem letu bo Fundacija Študentski tolar pomagala 165-im študentom z nepovratno denarno pomočjo v višini 300 evrov. Na razpis se je potrebno prijaviti do 5. februarja 2016.
Živimo v času, ko se vse preveč ukvarjamo sami s seboj, ko nimamo posluha za sočloveka, ko včasih človeka ob sebi sploh ne opazimo. A na žalost se v teh kriznih časih ljudje vedno pogosteje znajdemo v stiski, ko potrebujemo pomoč sočloveka, včasih nekoga, ki nam prisluhne in pokaže pot, spet drugič nekoga, ki nam pomaga čisto konkretno. S tem namenom je ŠOU v Ljubljani ustanovil Fundacijo Študentski tolar, ustanovo ŠOU v Ljubljani, katere osnovni namen je pomagati študentom v stiski in si prizadevati za izboljšanje socialnega položaja študentov.

sz5_dvojno_oznacevanje_cene_euro_evro_tolar_marko_feist1b
Ob zaključku lanskega koledarskega leta je Fundacija Študentski tolar razpisala nepovratne denarne pomoči za študente v socialni stiski v skupni vrednosti 49.500 €. Za denarno pomoč lahko zaprosijo vsi študenti ŠOU v Ljubljani, to so študenti 30 visokošolskih oz. višješolskih zavodov. Posamezni prosilec lahko prejme nepovratno denarno pomoč v višini 300 €, razpis je torej namenjen pomoči 165 študentom. Na razpis se je potrebno prijaviti do 5. februarja 2016. Sredstva za pomoč študentom je v celoti zagotovil ŠOU v Ljubljani.
»Ker država ni sposobna ali ne želi poskrbeti za socialne stiske študentov, smo na ŠOU v Ljubljani že pred več kot 10 leti začeli s kontinuiranimi humanitarnimi programi,« pravi Rok Liković, predsednik ŠOU v Ljubljani. Ti od leta 2007 potekajo pod okriljem Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani. Četudi programi socialnih pomoči niso osnovno poslanstvo ŠOU v Ljubljani, slednjim posvečajo veliko pozornosti – v letu 2016 bodo Fundaciji, navkljub okrnjenemu proračunu, namenili 137.000 €. Na področju sociale pa sodelujejo tudi z drugimi zavodi, ki nudijo študentom brezplačna svetovanja, začasne prenočitve v študentski Hiši Srce na Kersnikovi 4 ter cenovno dostopne zdrave in kakovostne obroke v Študentski menzi na Kersnikovi 6.
Sonja Kolarič

Leave a Reply