Obnovljiv vir za 20 odstotkov cenejše ogrevanje

Te dni je v Mojstrani začel delovati sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Na ta način bo družba Petrol s partnerji sledila Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo, zapisani v Nacionalnem energetskem programu, objekti v Mojstrani pa so prvi v na ta način ogrevani skupini večstanovanjskih stavb širom Slovenije.

Foto: Petrol
Foto: Petrol

Nacionalni energetski program narekuje, da je potrebno v Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25 odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in 80 odstotno oskrbo iz nizkoogljičnih virov. Mednje sodi tudi lesna biomasa, s katero se že in se bodo še naprej greli ponekod v Mojstrani.

Sistem ogrevanja, ki ga je 9. januarja Petrol otvoril skupaj s partnerjema, Eltec Petrolom in Dominvestom, zaenkrat preizkuša 91 uporabnikov, vključuje pa kotlovnico in toplovodni sistem. Petrol ga bo vzdrževal in posodabljal naslednjih 15 let.

Energijo za ogrevanje uporabnikom zagotavlja kotel na lesno biomaso, ki stoji v kotlovnici. Predvidoma naj bi letno proizvedel nekaj več kot 540 MWh energije, za kar bo po izračunih potrebnih skoraj 800 kubičnih metrov lesnih sekancev. Čeprav se ta številka zdi visoka, bodo uporabniki za ogrevanje plačali okrog 20 odstotkov manj, naložbe družb pa se bodo pokrile zgolj iz te razlike.

Ni res, da je bolj ekološka rešitev nekega problema vedno tudi dražja. Z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso bodo položnice manjše, manj pa bo trpela tudi narava. Petrolov načrt za prihodnost je vzpostaviti čim več tovrstnih sistemov ogrevanja, ki bodo uporabnikom zagotavljali kar najboljšo oskrbo v razmerju s ceno.

Martina Drobne

Leave a Reply