Podelitev študentskih Prešernovih nagrad

Univerza v Ljubljani (UL) je Teden univerze izkoristila tudi za podelitev Prešernovih za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu.

Priznanja je prejelo 13 študentov, sedmim pa so podelili še svečane listine za izjemen študijski uspeh. Slavnostni govornik prireditve je bil akademik Blaž Rozman.

Prejemniki prihajajo iz različnih fakultetnih smeri Univerze v Ljubljani: Jan Gričar z Akademije za glasbo, Jernej Turnšek z Biotehniške fakultete, Mateja Ana Grulja z Ekonomske fakultete, Klemen Kušar s Fakultete za arhitekturo, Natalija Majsova s Fakultete za družbene vede ter Mateja Prunk in Nuša Pristovšek s Fakultete za farmacijo.

Nagrajeni so bili še Matej Huš s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Marinka Žitnik s Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za matematiko in fiziko, Jaka Pribošek s Fakultete za strojništvo, Grega Milharčič s Filozofske fakultete, Špela Dovžan s Pedagoške fakultete in Kaja Blagotinšek z Veterinarske fakultete.

Poleg Prešernovih nagrad je ljubljanska univerza podelila tudi svečane listine za izjemne dosežke na področju raziskovanja oziroma umetniškega dela. Prislužili so si jo: Alen Toplišek s Fakultete za družbene vede, Nina Marin in Tanja Pečenko s Pedagoške fakultete ter štirje študenti s Fakultete za matematiko in fiziko Urška Jelerič, Ambrož Kregar, Matjaž Payrits in Jure Vogrinc.

Uroš Kotnik
Foto: sbra.be, en.wikipedia.org

Leave a Reply