Podeljena priznanja za najodmevnejše doktorske naloge

Dobitniki zlatega znaka Jožefa Stefana za opravljeno delo preteklih treh let so postali Ljupka Stojčevska Malbašić, Miha Grilc in Dejan Dovžan.

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v okviru 24. Dnevov Jožefa Stefana podelili nagrade zlati znak Jožefa Stefana, ki predstavlja priznanje za najodmevnejše doktorate s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved v preteklih treh letih.

Ljupka Stojčevska Malbašić je nagrado prejela za doktorsko nalogo, ki jo je junija leta 2013 zagovarjala na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani, in s katero je dokazala obstoj do zdaj še neodkritega stanja snovi.

Miha Grilc je v okviru doktorskega dela odkril novo metodo pretvarjanja biomase kot komplementarnega vira surovin in energije. Raziskava sicer ni povsem pionirsko delo, se pa njegov pristop se od obstoječih razlikuje po uporabi različnih katalizatorjev, ki omogočajo učinkovitejšo pretvorbo v primerjavi s poznanim sežigom ali drugimi razširjenimi metodami, kot sta piroliza in uplinjanje.

Dejan Dovžan se je v svojem doktoratu posvečal problematiki, ki je na področju nelinearnih, časovno spremenljivih in dinamičnih sistemov zelo aktualna. Gre za problem identifikacije procesa na osnovi sproti pridobljenih podatkov.

jst

Uroš Kotnik
Foto: siol.net, tromba.si

Leave a Reply