Pomoč jordanskim otrokom pri promociji svojih pravic

Zavod Krog je v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo SOS Villages v Jordaniji zaključil serijo delavnic s področja otrokovih pravic in razvoja življenjskih spretnosti za otroke v vaseh Amana, Irbida in Akabe. Delavnice so potekala v okviru projekta »Jordanija skozi oči otroka«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve R. Slovenije.

Skupno je bilo za najmlajše izvedenih več kot 50 poldnevnih delavnic, ki se jih je udeleževalo več kot 80 otrok. V vsaki od vasi so zadnje štiri delavnice posvetili organizaciji dogodka, katerega cilj bo promocija otrokovih pravic v jordanski družbi. Na teh delavnicah so otroci sami, ob pomoči mentorjev, zasnovali in pripravili načrt za dogodke, se dogovorili, kaj bo vsebina dogodkov, kdo bo ciljna skupina in kako si bodo razdelili naloge.Zavod krog_Jordanija_maj 2015_01

Skupina otrok v Amanu je dogodek že izvedla in otrokove pravice promovirala s pomočjo distribucije sličic, ki so ponazarjale različne pravice otroka in so jih otroci sami narisali. Dogodek je potekal v bližini jordanskih turističnih znamenitosti Jaraš in Ajlon, ki sta ob sobotah, ko je bil dogodek izveden, polna lokalnih in tujih turistov ter avtobusov z otroki iz različnih šol.

Zavod krog_Jordanija_maj 2015_02

Poleg množice turistov, starih in mladih, ki so z zanimanjem sprejemali sličice, so otroci že ob načrtovanju dogodka razmišljali tudi o otrocih, ki na teh dveh lokacijah opravljajo različna dela in so jim kršene številne pravice, med drugim tudi pravica do šolanja. Tudi ti otroci so dobili sličice in se pogovarjali o otrokovih pravicah z otroki in mentorji projekta »Jordanija skozi oči otroka«.

Temu dogodku bosta poleti sledila še dogodka v Irbidu in Aqabi, kjer pripravljajo gledališki predstavi na temo otrokovih pravic, v Akabi pa tudi razstavo otroški slik o njihovih pravicah in dolžnostih.

Čeprav je bila Jordanija med prvimi bližnjevzhodnimi državami, ki so ratificirale Konvencijo o otrokovih pravicah, najmlajši še vedno ostajajo »najšibkejši člani« jordanske družbe. Kršene so jim različne pravice, od pravice do državljanstva, do pravice do razvoja (npr. izobrazbe, prostočasnih dejavnosti…), do pravice do sodelovanja (npr. izražanja mnenja). Najbolj so kršenju pravic in diskriminaciji izpostavljeni otroci iz ruralnih območij, ki so hkrati tudi najrevnejši, invalidi, nezakonski otroci, ki se jim starši zaradi stigme velikokrat odpovedo, ter otroci begunci, v zadnjih treh letih predvsem otroci iz Sirije.

Leave a Reply