Postavitev uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v večjem delu občin preko Mure

V sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki je bilo lansiranih 30 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v večjem delu Pomurja

Družba ZEOS, d.o.o. je v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki lansirala 30 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v večjem delu Pomurja. Skupaj s podjetjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. jih je s podpisom listine predala v uporabo občinam Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Na srečanju so organizatorji projekta napovedali tudi prihajajoče ozaveščevalne dogodke v lokalnem okolju.

Emil Šehić in Drago Dervarič
Emil Šehić in Drago Dervarič

Na dogodku v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota so organizatorji projekta družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnim partnerjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. predstavili postavitve uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. S podpisom listine so jih predali v uporabo na večje ekološke otoke v zgoraj omenjenih občinah. Ulični zbiralniki so bili posebej za dogodek vsi zbrani na lokaciji, v prihodnjih dneh pa bodo postavljeni na svoje mikrolokacije, ki bodo tudi jasno označene na spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk e-odpadkov na spletni strani projekta.

Direktor družbe ZEOS, d.o.o, mag. Emil Šehić je povedal, da so z izvajanjem projektnih aktivnosti pričeli letos spomladi, ob zaključku poletja pa z njimi nadaljujejo. V roku enega leta bodo postopoma postavljali v vsa lokalna okolja države preko 400 uličnih zbiralnikov, poleg tega bodo vzporedno izvajali postavitev 45 zelenih kotov v večje trgovske centre, na podeželju pa mobilna zbiranja. Poudaril je: »To je že drugi LIFE projekt, ki ga v družbi izvajamo, v naslednji petih letih si želimo predvsem spremeniti navade potrošnikov pri ravnanju z e-odpadki preko na novo vzpostavljene mreže zbiranja

Sonja Kolarič

Leave a Reply