Priznanja ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

Medicinske sestre so v prvih vrstah zdravstvenega sistema. Ob pacientu so v vseh obdobjih življenja, v času zdravja, bolezni, rehabilitacije in omogočanja mirne smrti. Za potrebe pacientov skrbijo vse ure dneva, vse dni v letu.

Zato mednarodni dan medicinskih sester (12. maj 2013) nosi naslov »Moč za spremembe – medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«. 

Florence Nightingale 1
Na ta dan se je rodila prva medicinska sestra-Florence Nightigle (1820-1910), ki je vse svoje življenje posvetila ozaveščanju ljudi o pomenu higiene v zdravstvu.

Vodstvo UKCL je ob tej priložnosti podelilo priznanja in zahvale najboljšim posameznikom in timom zdravstvene in babiške nege: Maruši Brvar, glavni medicinski sestri Internistične prve pomoči Interne klinike in timu Internistične prve pomoči; Stanki Košir, vodji Urgentnega kirurškega bloka Kirurške klinike in timu Urgentnega kirurškega bloka; Vanji Vilar, vodji Svetovalne službe zdravstvene nege; Alenki Slak, vodji Operacijskega bloka Kirurške klinike in timu operacijskih medicinskih sester; Mojci Dolinšek, pomočnici glavne medicinske sestre za higiensko-epidemiološko področje in članom kolegija higienikov UKCL; Aniti Prelec, vodji Porodnega bloka KO za perinatologijo Ginekološke klinike in vsem babicam na tem oddelku.

Da se zavedata neprecenljive vloge delavcev v zdravstveni negi, ki skrbijo za vse bolj zahtevne paciente, sta na prireditvi v svojih uvodnih nagovorih poudarila tudi prof. dr. David Vodušek, dr. med. in generalni direktor UKCL, mag. Simon Vrhunec: »UKCL vam je za vaše neprecenljivo delo hvaležen. Zavedamo se problemov, ki nastajajo zaradi pomanjkanja kadra. Izpostaviti pa je potrebno pomen vlaganja v izobraževanje, čemur je UKCL izjemno naklonjen.«

 

Leave a Reply