Priznanje za življenjsko delo Cvetki Selšek

Združenje Manager je včeraj podelilo priznanje za življenjsko delo na področju managementa Cvetki Selšek. Priznanje se podeljuje osebam, ki so pustile pečat v razvoju slovenskega managementa. V utemeljitvi so zapisali:

Cvetka_SelsekCvetka Selšek je svojo poklicno pot začela s pripravništvom v avstrijskem Siemensu. Pot jo je vodila na komite za mednarodno sodelovanje Republike Slovenije, kjer je kasneje postala predsednica komiteja in članica slovenske vlade. V času, ko je slovenski izvoz predstavljal 33 % celotnega jugoslovanskega izvoza, je kot odgovorna za zunanjo trgovino in devizni sistem potovala po državi in spodbujala trgovino.  Pod njenim vodstvom je nastala Bela knjiga, prvi dokument za vstop Slovenije v EU. Leta 1989 je Cvetka Selšek postala tudi članica Svetovnega gospodarskega foruma.

Po letu 1991 jo je pot odpeljala v gospodarstvo, konkretno v bančništvo. V SKB banki je najprej opravljala funkcijo namestnice direktorja in izvršne direktorice mednarodnega poslovanja, leta 1997 pa je postala članica uprave. Dve leti kasneje je prevzela funkcijo predsednice uprave banke z nalogo reševanja problema prehitre rasti in notranje reorganizacije. Za SKB banko je iskala strateškega partnerja, ker ga ni našla med slovenskimi bankami, ga je poiskala v mednarodnem okolju, v skupini Societe Generale.

Leta 2010, ko je SKB banka kljub krizi dosegla rekordni dobiček, se je Cvetka Selšek odločila za premik iz izvršne v nadzorniško funkcijo, kjer kot predsednica Upravnega odbora in ena redkih žensk na vodilnih položajih v mednarodnem bančništvu deluje še danes.

Poleg strateških projektov banke Cvetka Selšek svoj čas aktivno namenja tudi Združenju Manager – kot članica nadzornega odbora in strokovnih delovnih skupin, Združenju nadzornikov Slovenije, Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Lions klubu Ljubljana, društvu Rastoča knjiga in ustanovi Pustimo jim sanje, ki jo je ustanovil bivši predsednik države dr. Danilo Türk. Cvetka Selšek se redno uvršča med najbolj spoštovane in vplivne  managerke v Sloveniji.

Letošnje priznanje je že enajsto po vrsti. Dosedanji prejemniki so Niko Kač, Milan Matos, Zlatko Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina in Marjan Prelc.  Več o dosedanjih prejemnikih na www.zdruzenje-manager.si.

Leave a Reply