Razkriti najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani

Na ljubljanski Pravni fakulteti Univerze se je letos prvič odvila predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014.

Namen dogodka, ki je obenem odprl tradicionalni Teden Univerze, je bil poudariti usmerjenost univerze v raziskovanje in izpostaviti tiste raziskovalce, ki so letos dosegli še posebej vidne rezultate.

“Z najvidnejšimi dosežki se na Univerzi v Ljubljani uvrščamo v vrh svetovne znanosti. Raziskave, tako osnovne kot uporabne, so del našega temeljnega poslanstva in nezamenljivi del kakovosti. So temelj, na katerem stoji univerzitetno izobraževanje, ki mora sproti vključevati svetovna dognanja znanosti,” je ob tej priložnosti ponosno povedal prorektor za področje znanstveno raziskovalnega dela Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič.

Pri tem pristojni poudarjajo, da so na Univerzi v Ljubljani posebej ponosni na to, da prispevajo v zakladnico znanja skoraj polovico znanstvenih objav v Sloveniji, pri čemer svoje mesto med uglednimi univerzami ohranjajo in izboljšujejo predvsem na podlagi visoko kakovostnega raziskovanja. Ustvarjanje znanja vzpostavlja kot raziskovalno univerzo in je hkrati podlaga izobraževanju ter drugim oblikam prenosa znanja v uporabo, še dodajajo.

Univerza_raziskovalni dosezki
Avtorji izbranih raziskovalnih dosežkov s predmeti, ki jih spominjajo na njihov uspeh.

Tako so avtorji desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani po mnenju strokovne žirije v letu 2014 postali:

1. Ines Mandič-Mulec, Anna Oslizlo, Polonca Štefanič in Iztok Dogša z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Privatna povezava med signalom in odzivom na zaznavanje kvoruma bakterije Bacillus subtilis

2. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Je nizka rodnost res problem? Staranje prebivalstva, odvisnost in potrošnja

3. Luka Zevnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani z dosežkom Kritične perspektive v proučevanju sreče: rojstvo moderne sreče

4. Tadej Kotnik s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z dosežkom Strele kot naravni mehanizem prenosa genov

5. Miha Pavšič, Gregor Hunčar in Brigita Lenarčič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani z dosežkom Pojasnjena zgradba tumorske označevalne molekule EpCAM

6. Andreja Gomboc, Drejc Kopač in Jure Japelj s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Proučevanje najmočnejših eksplozij v vesolju

7. Primož Ziherl s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Mozaični kvazikristali

8. Janez Kos in Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Prostorske karte medzvezdnega absorbcijskega pasu pri 862 nanometrih

9. Mitjan Kalin s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani z dosežkom Nano inženiring kontaktnih površin za molekularni nadzor mejnega mazanja in trenja

10. Bojan Vrtovec z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Zdravljenje srčnega popuščanja s presaditvijo matičnih celic

Uroš Kotnik
Foto: fmf.uni-lj.si

Leave a Reply