S projektom Delat grem! V Lendavi za večje možnosti zaposljivosti mladih

Mladinski svet Lendava je partner v projektu Mladinskega kulturnega centra Maribor (MKC MB), ki želita mladim omogočiti lažji prehod v svet dela. Projekt Delat grem! je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavilo v juniju 2016 ter iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt, ki je vreden skoraj 200 tisoč evrov, je namenjen brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti, ki aktivno iščejo zaposlitev in se izobražujejo, dijaki in študenti zadnjih letnikov ter tudi migranti in etnične manjšine. V aktivnosti programa bo vključenih 293 mladih, med katerimi naj bi jih 20 v času trajanja projekta našlo zaposlitev.

Program Delat grem! bo mladim ponudil sklope različnih usposabljanj, skozi katera bodo udeleženci krepili različna znanja in kompetence ter tako povečali možnost za svojo zaposljivost. Usposabljanja bodo tako s področja osebne rasti kot tudi praktična usposabljanja, vezana na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanj s potencialnimi delodajalci ter možnost opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih. V usposabljanja so vključene tudi teme s področja kulturnih in kreativnih industrij, saj kot pravi Tanja Veber iz MKC MB, so kulturne in kreativne industrije eden najhitreje rastočih sektorjev na svetu.

Foto: Pomurec.com
Foto: Pomurec.com

Program je razdeljen na tri vsebinske sklope, in sicer Knjižnico znanj, Banko povezovanj in Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja. Sklop Knjižnica znanj bo udeležencem ponudil seznanitev z mednarodno metodo Žive knjižnice, ki bo v projektu uporabljena v namene zaposlovanja, udeleženci pa bodo imeli priložnost spoznati delo pri različnih delodajalcih, ki bodo sodelovali pri sami Živi knjižnici; sklop Banka povezovanj bo udeležencem ponudil kvalitetna usposabljanja s področja projektnega dela, možnosti razvoja lastnih idej ter priložnost spoznati delo pri različnih delodajalcih, sklop Razvijanje mladih sanj (v Lendavi se bo izvajal le ta sklop) pa je razdeljen na dva podsklopa. V okviru sklopa Razvijanje mladih sanj se bodo izvajala tedenska usposabljanja, ki bodo mladim ponudila konkretna, praktična znanja o tem, kakšne kompetence in orodja potrebujejo za vstop na trg dela, poleg tega pa bodo mladim na voljo delavnice s področja kreativne in kulturne industrije.

Tekom projekta bo izvedenih 37 vsebinsko različnih usposabljanj, nekatera izmed njih se bodo tekom trajanja programa večkrat ponovila. Poleg osrednjih delavnic, bo v projektu izvedenih tudi nekaj spremljevalnih aktivnosti, med drugim konference, seminarji, izdelani bodo priročniki in spletna baza.

V Lendavi se bodo izvajala tedenska usposabljanja iz sklopa Razvijanje mladih sanj. Udeleženci bodo lahko vse do konca avgusta sodelovali v delavnicah Kdo sem, kam grem in kaj je moja pot?, Kako se predstavim (življenjepis, video življenjepis, razgovor za službo), Vrste zaposlitev in zaposlitvenih priložnosti, Retorika in mreženje ter nekaj usposabljanj po želji mladih. Delavnice potekajo vsak teden v prostorih Mladinskega sveta Lendava in bodo potekale vse do avgusta. Kot so pojasnili na novinarski konferenci pred pričetkom prve delavnice, pri projektu sodeluje tudi Zavod RS za zaposlovanje, ki bo na delavnice napotil primerne kandidate, ter Dvojezična šola Lendava, katere dijaki bodo na delavnicah krepili kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod na trg dela.

Vsakdo se lahko poleg delavnic v Lendavi udeleži tudi aktivnosti, ki se bodo izvajale v Mariboru, pri čemer bodo izvajalci projekta udeležencem povrnili tudi potne stroške in morebitne stroške nastanitve v primeru večdnevnih aktivnosti.

Sonja Kolarič

Leave a Reply