SGP Pomgrad z donacijo Kriznemu centru Murska Sobota zagotovil 1100 toplih obrokov

Družba SGP Pomgrad je v preteklih dneh priredila srečanje za poslovne partnerje, kjer so predstavili rezultate iztekajočega leta in načrte za prihodnost. Že tretje leto zapored pa so predali tudi donacijo, in sicer so namenili 5000 evrov Kriznemu centru za mlade Murska Sobota, s katerimi bodo lahko zagotovili 1100 brezplačnih toplih obrokov za svoje varovance.
Banič je v nagovoru poudaril, da je za družbo uspešno poslovno leto 2015, k dobrim rezultatom pa je pripomogla tudi reorganizacija podjetja in uspešna sanacija poslovanja v družbi ABI.

1
»Po naših ocenah bo konsolidirana realizacija v letu 2015 na ravni iz leta 2014, kar pomeni okrog 130 milijonov evrov. Prav tako ocenjujemo, da smo s letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom povišali dobiček. Za nami so uspešni, inženirsko zahtevni projekti, kot naprimer podvoz v Murski Soboti, nadvoz Grobelno in mnogi drugi. Verjamem, da bo leto 2016 za našo družbo stabilno, saj že izvajamo niz uspešnih gradbenih projektov in se trudimo za pridobitev nekaterih novih,« je povedal Banič.
Družba SGP Pomgrad se kljub neugodnemu poslovnemu okolju za dejavnost gradbeništva, ki se sooča z velikim nihanjem državnih investicij, s pomanjkanjem dolgoročnih planov in z neustrezno zakonodajo s področja poslovanja panoge trudi s pridobivanjem novih projektov. Prav tako se Pomgrad usmerja v intenzivno širitev na avstrijski in hrvaški trg.
Obenem s široko podporo različnim dejavnostim podjetje aktivno izpolnjuje tudi zaveze družbene odgovornosti. Na srečanju so tako že tretjič zapovrstjo del sredstev, namenjenih za obdarovanje in voščilnice, predali vodji Kriznega centra za mlade Murska Sobota, Simoni Neuwirt Bokan. Ob predaji donacije v višini 5000 evrov je Banič povedal, da bo center, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Murska Sobota, tako tudi s Pomgradovo pomočjo mladim iz socialno ogroženih ali družin v stiski, ki se v centru družijo in dobijo učno pomoč, zagotovil 1100 toplih obrokov.
Sonja Kolarič

Leave a Reply