Slovenski osnovnošolki uspešni na tekmovanju World’s Scholar’s Cup

Na Turnirju šampionov v Ameriki sta OŠ Dravlje zastopali Lina Leskovec, iz 9. razreda, in bivša učenka Ajda Tomažin, sedaj dijakinja Škofijskega zavoda Sv. Stanislava v Ljubljani. Pohvalita se lahko z vrhunskim dosežkom, kljub temu da se za tekmovanje nista posebej pripravljali.

»Za tekmovanje WSC (World Scholar’s Cup – Svetovno prvenstvo učenjakov) sem zvedela od učiteljice Katarine Lovenjak z OŠ Danile Kumar. Samo tekmovanje se mi je zdelo zelo zanimivo, zato smo se z dvema ekipama udeležili regijskega tekmovanja (Regional Round) na OŠ Danile Kumar. Obe ekipi sta se kvalificirali za svetovno prvenstvo (Global Round). Zbrala sem sredstva donatorjev in sponzorjev, nekaj malega smo še sami prispevali ter se 23. 6. 2016 odpravili na Tajsko. Lina ni tekmovala na regijskem nivoju, nadomestila je drugega tekmovalca. Na svetovnem prvenstvu na Tajskem je, po informacijah, ki so jih dali organizatorji, sodelovalo več kot 3400 učencev; na “mini” svetovnem prvenstvu (Mini Global Round) v Pragi, 22. 7. 2016, pa 600. Tudi na tem nivoju sta bili obe ekipi uspešni in se tako kvalificirali za Turnir šampionov (Tournament of Champions), ki je potekalo na Yale University, ZDA. To pomeni, da sta bili naši ekipi med dvesto najboljšimi,” pojasnjuje mentorica Tjaša Milijaš.

Tekmovanje WSC je pred 10 leti ustanovil Daniel Berdichevsky. Tri slovenske šole so se tekmovanja udeležile lansko leto, veliko več pa jih je bilo letos. Na Turnirju šampionov so, poleg OŠ Dravlje, Slovenijo zastopale še Gimnazija Brežice, Gimnazija Nova Gorica, OŠ Antona Ukmarja iz Kopra ter OŠ Danile Kumar. Vsaka šola je bila vsaj v nečem uspešna, najbolj uspešna pa je bila Lina Leskovec iz OŠ Dravlje. Po informacijah organizatorjev je bilo na Turnirju šampionov 650 mlajših in 600 starejših tekmovalcev.

Lina Leskovec in Ajda Tomažin z mentorico Tjašo Milijaš. Foto: osebni arhiv
Lina Leskovec in Ajda Tomažin z mentorico Tjašo Milijaš. Foto: osebni arhiv

Tekmovalci so razdeljeni v dve diviziji: divizija mlajših (junior division) – tekmovalci so stari od 10 do 14 let. V diviziji starejših (senior division) pa so stari od 15 do 18 let. Ekipa je avtomatično uvrščena v skupino starejših, če je že samo en član star 15 let. Naša ekipa je bila v mlajši diviziji.

Tekmovalci se pomerijo v štirih dogodkih – Team debate (debatiranje), Scholar’s Challenge (kviz s 120 vprašanji – iz vsakega tematskega področja 20 vprašanj); Creative Writing (pisno razpravljanje) ter Scholar’s Bowl (skupinski kviz). Znanje izkazujejo s šestih področij:

 • Special Area (Posebno področje) – Crime and Justice
  • History (Zgodovina)- A History of Cheating
  • Science (Znanost) – Disease and Public Health
  • Literature (Literatura) – Words to Light the Darkness
  • Arts (Umetnost) – Flawed Visions, Broken Sounds
  • Social Studies (Družboslovne vede) – When States Falter

Pri vseh dogodkih tekmovanja so pomembni tako posamezni rezultati kot skupinski. To pomeni, da če tekmovalec ni dosegel vidnejšega posamičnega rezultata za srebrno (Honor medal) ali zlato medaljo (Gold medal), ekipa pa je dosegla eno ali drugo medaljo, so bili njegovi rezultati še vedno odlični,” razlaga učiteljica in dodaja, da se na tekmovanje niso posebej pripravljali na nobeni ravni, a so bili vseeno zelo uspešni.

Na Turnirju šampionov sta OŠ Dravlje zastopali Lina Leskovec, 9. razred, bivša učenka Ajda Tomažin, sedaj dijakinja Škofijskega zavoda Sv. Stanislava v Ljubljani, tretja članica pa je bila Ally H. iz Švice.

Ekipni dosežki:
– zlata medalja Scholars Bowl (35. mesto)
– zlata medalja Top Debate Teams (35. mesto)
– srebrna medalja Top Writing teams (62. mesto)

Posamezni dosežki:
Lina Leskovec (9.b):
– zlata medalja Debate Champions (3. mesto)
– srebrna medalja Writing Champions (126. mesto)
– zlata medalja School Top Scholars
– zlata medalja Champion Scholars (58. mesto)

Pri dogodku “Team Debate” sodelujejo tudi prijavljeni učitelji – mentorji kot razsodniki. Na obrazcu lahko označijo tekmovalca iz vsake ekipe, ki je po njihovem mnenju vrhunski. Na koncu organizatorji izberejo osem vrhunskih debaterjev iz različnih držav, ki potem uprizorijo “Debate Showcase”. Tokrat je bila prvič zastopana Slovenija; zastopala pa jo je Lina Leskovec iz OŠ Dravlje.

Po mnenju učiteljice so glede na svetovno konkurenco rezultati (pa tudi rezultati tekmovalcev iz drugih slovenskih šol in gimnazij) vrhunski. Slovenski šolski sistem in poučevanje ter delo v razredih so še vedno (preveč) usmerjeni v to, da se rešijo vse naloge v delovnem zvezku in preberejo vsa besedila v učbeniku, učenci pa se učijo na pamet iz zvezkov in reproducirajo snov. Po svetu, pa tudi mednarodne šole pri nas, pristopajo k učenju drugače.

”Potem smo tu še posamezni učitelji na šolah, ki učencem nudimo tudi kaj več. Težimo k temu, da so učenci aktivni na vseh stopnjah učenja, usmerjeni v kritično razmišljanje. V svetu se na to tekmovanje pripravljajo zelo intenzivno. Veliko tekmovalcev je naučenih, kako govoriti, podkrepiti svoje izjave, se obnašati, uporabljati geste. Tudi v Sloveniji imamo ogromno sposobnih otrok po šolah, pa jih, žal, ne spodbujamo dovolj oziroma niso dovolj motivirani,” razlaga Tjaša Milijaš.

Ekipa si je sama plačala pot in vse stroške tekmovanja v Ameriki, toda tudi druge ekipe so se soočale s finančnimi težavami. Nimajo takšne podpore, kot bi si jo želeli oz. učenci zaslužili. Mentorji se bojijo, da se zaradi tega v prihodnje ne bodo več udeleževali tega tekmovanja, zato nameravajo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslati prošnjo za pomoč in priznavanje potrdil učencem ter učiteljem mentorjem.

Sonja Kolarič

Leave a Reply