Starejši pomagajo starejšim starost preživeti doma

Želja večine starostnikov je, da bi lahko na stara leta še vedno živeli doma, saj jih večina ne želi oditi v dom za ostarele. Dejstvo pa je, da mnogi ne morajo živeti sami, saj potrebujejo pomoč, vendar nimajo vedno na voljo podpore svoje družine. V takšnih situacijah se vključijo prostovoljci Društva upokojencev Slovenije.

hands-walking-stick-elderly-old-person

Zveza društev upokojencev Slovenije je poleg Slovenske Karitas in Rdečega križa edina nevladna organizacija, ki se ukvarja s pomočjo starejšim za lažje življenje doma.

Projekt Starejši za višjo kakovost življenja doma je nastal na pobudo nekaterih upokojenih strokovnjakinj Slovenske filantropije in Zveze društev upokojenvev Slovenije. Te so začele v želji, da bi lahko starejši prebivalci čim dlje ostajali v domači oskrbi, leta 1995 razvijati projekt, ki je v trenutni obliki zaživel leta 2004.

Projekt pa nadalje skrbi, da starejši ostajajo aktivni s tem, da se vključujejo v tovrstne dejavnosti. Vsi prostovoljci, ki sodelujejo v tem projektu, so namreč starejše osebe. V program Starejši za višjo kakovost življenja doma je vključenih preko 3.600 prostovoljcev.

Prostovoljci bodo v svojih krajih obiskovali ljudi, ki so starejši od 69 let. Povprašali jih bodo, kakšno je njihovo življenje doma ter jim poskušali omogočiti, da tam čimdlje ostanejo, s tem, da jim bodo po potrebi priskrbeli pomoč.

Martina Drobne

Leave a Reply