Steklenice za enkratno uporabo zbiramo za ponovno predelavo in odlagamo v zabojnike za steklo

Proizvodnja reciklažnega stekla porabi manj energije kot proizvodnja novega stekla in hkrati prihrani primarne surovine. V kolikor je steklo ustrezno sortirano, je po reciklaži možno izdelati steklo enake kvalitete.
Preden steklo odvržemo v zabojnik, stekleno embalažo izpraznimo in ji odstranimo pokrovček.

Katere vrste stekla lahko recikliramo?
– vse vrste steklenic
– kozarci za hrano
– šipe
– steklo za laboratorijsko steklovino

jan2_steklo

V zabojnik za steklo ne odlagamo:
– porcelana,
– keramike
– ogledal
– glinenih izdelkov

Odpadki predstavljajo največjo grožnjo za zdravje našega planeta, zato se pri ravnanju z odpadki vedno držimo načela »Zmanjšaj – Ponovno uporabi – Recikliraj« po enakem vrstnem redu. Nastajanje odpadkov preprečujemo, če pa že odpadek nastaja, ga vsaj reciklirajmo!

Ekoledar je nastal v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja.

Leave a Reply