Superračunalnik Watson bi lahko pomagal pri zdravljenju raka

Pri zdravljenju najhujše bolezni sodobnega časa največji izziv predstavlja raznolikost rakavih celic, saj je njihova sestava pri vsakem posamezniku različna.

Slednje pomeni, da je vsakega pacienta potrebno zdraviti z zdravili in postopki, ki so prilagojeni posamezniku, kar pa je izjemno težko izpeljati. IBM-ov superračunalnik Watson bi pri tem lahko predstavljal rešitev.

Do danes je bil uporabljen v različnih vlogah, in sicer od soudeleženca na kvizih znanja do nakupovalnega svetovalca in rešitelja “črne celine”. Vloga superračunalnika v medicini pa bo z veliko verjetnostjo ena izmed najbolj pomembnih doslej. Gre za to, da lahko Watson z izjemno hitrostjo ugotovi natančni DNA rakave celice za posameznika in na podlagi ogromne baze podatkov številnih pacientov, strokovnih člankov in ostalih z medicino povezanih gradiv, priporoča najbolj učinkovit postopek zdravljenja.

Klinični poizkusi uvedbe superračunalnika pri zdravljenju raka se že izvajajo v okviru genskega centra v New Yorku, kjer s pomočjo Watsona pomagajo prvim pacientom. Po opravljenih preizkusih bodo lahko v primeru spodbudnih rezultatov do izjemne baze znanja v prihodnosti dostopale zdravstvene ustanove po celem svetu.

Uroš Kotnik

Leave a Reply