Teden vseživljenjskega učenja

Do petka bo potekal 20. teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo z brezplačnimi izobraževalnimi in kulturnimi dogodki opozarjal na pomembnost vseživljenjskega učenja.

Eden od strateških ciljev Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja postavila cilj je, da bo do leta 2020 v povprečju vsaj 15 odstotkov odraslih Evropejcev, starih od 25 do 64 let, vključenih v vseživljenjsko učenje. V ta namen bo tudi na naših tleh do petka potekal t.i. Teden vseživljenjskega učenja.

Po podatkih, dobljenih z omenjeno anketo za leto 2014, se je v Sloveniji v letu 2014 udeleževalo takega izobraževanja v povprečju približno 12 odstotkov ljudi, starih 25–64 let. Na podlagi tega lahko nadalje ugotovimo, da spadamo med države, ki dosegajo nadpovprečni delež izobraženosti (EU-28 10,7 odstotka).

Evropski cilj, 15-odstotni delež ljudi, vključenih v vseživljenjsko učenje, je Slovenija dosegla in presegla že pred petimi leti, leta 2010, od takrat pa ta delež upada nekoliko upada – v 2010 je znašal 16,2 odstotka, v 2012 je padel na 13,8 odstotka, v 2014 na 11,9 odstotka.

Po izsledkih ankete iz leta 2011 je prav tako mogoče ugotoviti, da je bilo približno 69 odstotkov neformalnih učnih dejavnosti, ki so se jih udeleževali vprašani, povezanih s potrebami na njihovem delovnem mestu, 31 odstotkov dejavnosti pa z osebnimi razlogi.

Studying-book

Uroš Kotnik
Foto: racetams.net

Leave a Reply