Terme Čatež beležijo visok dobiček

Skupina Terme Čatež je navkljub nezavidljivim razmeram na trgu v letu 2012 poslovala zelo uspešno, saj je zgolj od prodaje zabeležila 39,2 milijona prihodkov.

Dobiček skupine Terme Čatež je iz poslovanja bil podoben letu 2011, znašal je 4,6 milijonov evrov, medtem ko se je v primerjavi z istim obdobjem predlani povečal denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki je v letu 2012 znašal slabih 11 milijonov evrov.

Skupina Terme Čatež, kljub kriznim razmeram v slovenskem turizmu, beležijo zavidljivo raven dobička.
Skupina Terme Čatež kljub kriznim razmeram v slovenskem turizmu, beležijo zavidljivo raven dobička.

Tako so Terme Čatež na zadnji dan leta 2012 imele skoraj 196 milijonov evrov premoženja in 133 milijonov evrov kapitala, kar predstavlja skoraj 57 odstotkov vseh obveznosti do virov sredstev in zagotavlja trdno osnovo za nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje družbe.

V družbi Terme Čatež zato ugotavljajo, da je kljub zaostrenim razmeram poslovanja, družba lani dosegla odličen rezultat. Zabeležila je zajetnih 31 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je sicer še vedno za 1,5 milijona evrov manj kot v letu 2011.

Uroš Kotnik
Foto: sloveniabenessere.it, inyourpocket.com

Leave a Reply