V Piranu za papirnate vrečke

Občina Piran se je odločila priključiti mednarodnem projektu Eco Village, v okviru katerega bodo občanom namesto plastičnih delili bolj ekološke vrečke.

Evropska komisija je nedavno sprejela predlog, ki od držav članic Evropske unije zahteva zmanjšano uporabo plastičnih vrečk, visoko obremenilnih za okolje.

Projek Eco Village, v katerega je z deljenjem papirnatih vrečk vključen tudi Piran, se zavzema za vsesplošno čistost okolja. (foto: sanggroup.in)
Projek Eco Village, v katerega je z deljenjem papirnatih vrečk vključen tudi Piran, se zavzema za vsesplošno čistost okolja. (foto: sanggroup.in)

Vzporedno z zakonom se odvija tudi mednarodni projekt Eco Village, v okviru katerega se predvideva nastanek mreže občin, majhnih vasi in mest, ki bo predstavljala vzor primernih ukrepov proti okoljskemu onesnaževanju. Slednjemu se je s podpisom pristopne izjave župana Petra Bossmana pridružila tudi piranska občina, ki bo svojim občanom odslej ponujala okolju prijaznejše papirnate vrečke.

Projekt je na globalni ravni sicer nastal na pobudo Bahr Loubnan, neprofitne nevladne organizacija, ustanovljene v Libanonu, ki združuje okoljske strokovnjake, biologe, geografe in strokovnjake komuniciranja ter obenem išče načine, kako preprečiti onesnaževanje morja, ohraniti biotsko raznovrstnost in propagirati gospodarno upravljanje okolja.

Omenjena mreža se med drugim zavzema še za uporabo obnovljivih virov energije, preprečevanje odpadkov (npr. plastičnih vrečk) ter podpiranje organskega kmetovanja in zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida. V bližnji prihodnosti naj bi bi se ideja razširila v močno korporacijo lokalnih skupnosti.

Uroš Kotnik

Leave a Reply