Velik uspeh študentov kemije

Študenta 1. letnika druge bolonjske stopnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Tibor Kuna in Božidar Aničić, sta zmagovalca letošnjega natečaja Eurecha 2014. Naslov zmagovalne naloge je »Design of a crude distillation unit and its preheat train«.

Eurecha 2014Eurecha (The European Committee for the Use of Computers in Chemical Engineering Education) je ustanovljena leta 1976 z namenom razširjanja uporabe računalnikov pri poučevanju kemije in kemijske tehnologije. Poleg ostalih aktivnosti, že deset let razpisujejo študije primera s področja kemijske tehnike. Tema letošnjega natečaja je bila destilacija surove nafte. Natečaj je namenjen študentom 2. in 3. stopnje.

Naloga je izdelana pod mentorstvom dr. Miloša Bogataja ter dr. Zorke Novak Pintarič. Končno poročilo vsebuje računalniško simulacijo destilacije surove nafte, ter ekonomsko analizo naložbe v omenjeni proces. Pomemben del poročila je občutljivostna analiza vpliva določenih parametrov na dobiček.

Kot je predhodno že omenjeno sta letošnja zmagovalca študenta Fakultete za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo Univerze v Mariboru. Razglasitev zmagovalcev bo na mednarodni konferenci Escape – 24 (European Symposium on Computer Aided Process Engineering), ki poteka od 15. do 18. junija v Budimpešti.

 

Leave a Reply