Vloga ženske v urejeni družbi

SC vloga zenskeVodilni slovenski teoretik na področju ženskega vprašanja v 19. stoletju je bil na Kranjskem odvetnik dr. Janez Sernec s svojim delom Nauk o gospodinjstvu. V njem je postavil tezo, da moški pripadajo pridobitveni sferi, kjer vlada neusmiljena konkurenca, brezobzirnost in egoizem, medtem ko ženske s svojo skrbno in marljivo vlogo skrbijo za dobrotljivost in ljubezen v krogu varne družine. Ženske naj bi podpirale vse štiri hišne vogale. »Vsaka dobra gospodinja mora biti snažna, varčna, delavna in prijazna. Skrbeti mora za hišni red, otroke in bolnike, domače živali in vrt.« Njena vloga soproge, gospodinje in matere je bila temelj meščanskega reda. Kasneje se je vse spremenilo in poleg naštetih dolžnosti so emancipirane ženske začele hoditi e v službo. Zdaj pa imajo!

Leave a Reply