Vrata odpira socialna trgovina odprtega srca

Socialno podjetništvo ni nobena neznanka v slovenskem prostoru. Oznaka pa se še kako drži socialnih trgovin, ki na slovenskih tleh temelje postavljajo na neplodna tla. V sicer relativno bogati sosednji Avstriji, se število tovrstnih trgovin giblje okrog števila 35. Z jutrišnjim odprtjem trgovine Sotra, se bo evidenčni števec socialnih trgovin v Sloveniji, povzpel na dve.

Pred mesecem dni je v Kranju svoja vrata odprla prva socialna samopostrežna trgovina v Sloveniji. Gospodarska kriza, naraščajoče število brezposelnih in zaposleni delojemalci, ki se preživljajo z nizkimi dohodki, so dodoberšen razlog za sledenje kranjskemu-, še prej pa vzoru socialnih trgovin v ostalih evropskih državah, za katerega so se odločili pri Slovenskemu združenju za duševno zdravje Šent.

Od ideje do realizacije so prešli z uspešnim sodelovanjem na javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, ki ga je razpisalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt stoji na trdnih temeljih 300 tisoč evrov finančne podpore države in Evropskega socialnega sklada.

sotraSocialno podjetništvo
»Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno delo,« pravijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Družbenih problemov se loteva s trajnostnimi in etičnimi rešitvami ter moralno odgovornostjo.

Osnovna cilja socialnega podjetništva sta ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine z manjšimi možnostmi zaposlitve in opravljanje družbeno koristnih dejavnosti.

sotra2
Otvoritev socialne trgovine Sotra bo jutri, 20. novembra ob 11. uri, na Zrkovski cesti 61 v Mariboru. (Foto: sotra.si)

Zaposlili že pet oseb
Projekt Sotra – trgovina odprtega srca skuša s svojim delovanjem slediti modelu socialne trgovine, ki bo omogočala zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa izboljšala dostopnost dobrin tudi ostalim socialno ogroženim članom družbe. Vzporedno z opravljanjem osnovne namenskosti projekta, bodo stremeli k preoblikovanju v trajnostno naravnan in ekonomsko stabilen model socialne trgovine, da se bo z letom 2015 preživljal iz lastnih prihodkov.

Z oktobrom je v Sotri zaposlitev dobilo že 5 oseb, ki bodo službovali v vlogi trgovcev in skladiščnih delavcev. Upravičenci do nakupov v socialni trgovini bodo prejemniki socialne pomoči, brezposelni in zaposleni z manj kot 450 evrov mesečnih prihodkov. Cene dobrin se bodo gibale v rangu od 30- do 50 odstotkov manj kot v običajnih trgovinah. Mesečni nakup je omejen z najvišjo mejo 80 evrov, s čimer želijo preprečiti morebitne zlorabe.

Otvoritev socialne trgovine bo jutri, 20. novembra ob 11. uri, na Zrkovski cesti 61 v Mariboru.

Matjaž Kljajić

Leave a Reply