Za prihranek pri javni razsvetljavi združilo moči 11 občin

Enajst občin koroške in savinjske regije je sodelovalo pri projektu energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave in skupaj v enem letu prihranilo za 1,2 gigavatne ure električne energije, zmanjšalo stroške za 121 tisoč evrov, emisije ogljikovega dioksida pa za 598 ton.

Celotna vrednost naložbe je bila 819 tisoč evrov, od tega 292 tisoč evrov kohezijskega sklada in 52 tisoč evrov iz sredstev države. Povprečni prihranek pri električni energiji na občino je bil 48-odstoten, povprečni prihranek pri stroških električne energije pa 35-odstoten. Podatki veljajo za leto 2013 v primerjavi z letom 2011. Povprečna povračilna doba naložbe je štiri leta in pol.

Enajst občin, ki je sodelovalo pri projektu energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave, je v enem letu prihranilo za 1,2 gigavatne ure električne energije in zmanjšalo stroške za 121 tisoč evrov. Foto: Grah Lighting
Enajst občin, ki je sodelovalo pri projektu energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave, je v enem letu prihranilo za 1,2 gigavatne ure električne energije in zmanjšalo stroške za 121 tisoč evrov.
Foto: Grah Lighting

Sredstva kohezijskega sklada so dobili na razpisu za učinkovito prenovo javne razsvetljave za leti 2011 in 2012. Prijaviteljica projekta je bila občina Ravne na Koroškem. Regionalna razvojna agencija RRA Koroška je pripravila investicijsko in projektno dokumentacijo in obveščala javnost o projektu. Podjetje Breznik in Breznik je izvedlo strokovno-tehnično pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije in pripravi analize obstoječega stanja naprav pred prenovo. Podjetje Remcola – Remchem pa je opravilo projektantsko izdelavo PZI projektne dokumentacije s popisi del.

S projektom so začeli junija 2011 in končali maja 2013. Izvedli so ga v občinah Črna na Koroškem, Dravograd, Ljubno, Mežica, Mislinja, Muta, Prebold, Prevalje, Ravne na Koroškem, Vojnik in Vuzenica. Na celotnem območju so zamenjali oziroma namestili 2.840 varčnih in okolju prijaznih svetilk in svetil, od tega je bila tretjina svetil LED. Predvideli so, da bodo z zamenjavo zmanjšali porabo električne energije za okoli 1.182 megavatnih ur na leto. Dejanski prihranek pa je bil višji za tri odstotke.

Vgradnja novih svetil je bistveno zmanjšala svetlobno onesnaževanje, ob tem pa so občine deloma izpolnile tudi odredbo o prilagajanju razsvetljave cest in javnih površin. Deloma pa jo morajo še izpolniti zaradi svetilk, ki svetlobni tok usmerjajo navzgor.

Sonja Kolarič

Leave a Reply