Zakaj je pomembno recikliranje papirja

Recikliranje papirja je pomembno, ker:
– je za 1 tono papirja je potrebno uničiti 17 dreves,
– eno drevo lahko prečisti 25 kilogramov onesnaženega zraka v enem letu,
– 1 tona recikliranega papirja porabi 64% manj energije, 50% manj vode, za 74% zniža emisije nevarnih snovi v zrak, reši 17 dreves ter ustvari 5 krat toliko delovnih mest kot 1 tona papirja, narejenega iz lesa,
– uporaba sekundarnih surovin pomeni precejšnje znižanje porabe energije v primerjavi z uporabo primarnih surovin, na primer papirja za 64%, aluminija 95%, jekla 74%, plastike 80%.

Zato ne tiskajmo, kar ni nujno potrebno, če pa že moramo, tiskajmo in fotokopirajmo obojestransko.

Star papir

Odvečni papir odlagožimo v zabojnike za papir, kamor sodijo časopisi, revije, prospekti, katalogi, zvezki, pisemski in ovojni papir, karton, papirnate vrečke. Preden odvržemo v zabojnik kartonsko embalažo, jo razstavimo in sploščimo.

Leave a Reply