Zbiranje starega papirja prineslo 10.000 evrov

Akcije zbiranja starega papirja se odvijajo že leta in vsak od nas je gotovo že kdaj prispeval svoj košček “odpadkov”. Tokrat so vseslovenski okoljevarstveni projekt organizirali v društvu Ekologi brez meja in skupno zbrali kar 193 ton materiala, kar se je realiziralo v 10.000 evrih za humanitarne namene.

Predloge, komu nameniti zbrana sredstva, so kar deževale iz različnih izobraževalnih ustanov, na koncu pa so se odločili za predlog vrtca Račka iz Kopra in 10.000 evrov namenili projektu Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki društva Adra.

Star papir

Gre za zbiranje sredstev namenjenih skladom tistih slovenskih šol, ki imajo največ problemov z otroki iz socialno šibkih družin. Otrokom, ki živijo v slabih razmerah bodisi zaradi finančnih težav bodisi zaradi drugih tegob, kot so nasilje v družini, prebivanje v materinskih domovih, varnih hišah ali mladinskih domovih, bodo s finančnimi sredstvi omogočili tudi zaslužene počitnice, katerih doslej niso bili deležni.

V letošnji akciji Star papir, kjer je sicer bilo zbranega nekaj malega manj papirja kot lani, kar naj bi med drugim bila posledica lastnega zbiranja posameznih izobraževalnih ustanov, je sodelovalo 112 vzgojno-izobraževalnih ustanov, 146 slovenskih podjetjih in kopica dobronamernih posameznikov. Tako je skupinica 15 učencev Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana zbrala rekordnih 2200 kilogramov papirja.

Projekt Star papir za novo upanje bodo Ekologi brez meja skušali izvesti tudi prihodnje leto. Kljub temu, da se v društvu večinoma ukvarjajo z akcijami s področja varstva okolja, jim projekt omogoča, da lahko organizirano podprejo humanitarne projekte, za katere menijo, da si podporo zaslužijo.

Uroš Kotnik
Foto: oliveonblonde.com, greenerprinter.com

Leave a Reply